ค้นหากริยา 3 ช่อง

ทั้งหมด
กริยา 3 ช่อง หมวดตัวอักษร Y

กริยา 3 ช่อง หมวดตัวอักษร Y

กริยา 3 ช่อง มีดังรายการต่อไปนี้

yank

กริยาช่อง 2 yanked

yap

กริยาช่อง 2 yapped

yawn

กริยาช่อง 2 yawned

yellow

กริยาช่อง 2 yellowed

yelp

กริยาช่อง 2 yelped

yet

กริยาช่อง 2 คำว่า Yet ไม่ใช่คำกริยา

yield

กริยาช่อง 2 yielded

yield to

กริยาช่อง 2 yielded

young

กริยาช่อง 2 younged


พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

กริยา 3 ช่อง หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ