ค้นหา  กริยา 3 ช่อง

หมวด y - กริยา 3 ช่อง - หน้า 1/1

 • yank

  กริยาช่อง 2 yanked

  กริยาช่อง 3 yanked

 • yap

  กริยาช่อง 2 yapped

  กริยาช่อง 3 yapped

 • yawn

  กริยาช่อง 2 yawned

  กริยาช่อง 3 yawned

 • yellow

  กริยาช่อง 2 yellowed

  กริยาช่อง 3 yellowed

 • yelp

  กริยาช่อง 2 yelped

  กริยาช่อง 3 yelped

 • yield

  กริยาช่อง 2 yielded

  กริยาช่อง 3 yielded

 • yield to

  กริยาช่อง 2 yielded

  กริยาช่อง 3 yielded

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยม กริยา 3 ช่อง

 1. 1. Beat

 2. 2. Become

 3. 3. Beget

 4. 4. Buy

 5. 5. Eat

 6. 6. Forget

 7. 7. Get

 8. 8. Go

 9. 9. Have

 10. 10. Leave

 11. 11. Lose

 12. 12. Make

 13. 13. play

 14. 14. Read

 15. 15. See

 16. 16. Send

 17. 17. study

 18. 18. Take

 19. 19. visit

 20. 20. Write