กริยา 3 ช่อง - หมวด y

(หน้า 1/1)

 • Yank

  ช่อง 2
  yanked
  ช่อง 3
  yanked
  หมวด
  Regular Verb

  525
  views

 • Yap

  ช่อง 2
  yapped
  ช่อง 3
  yapped
  หมวด
  Regular Verb

  404
  views

 • Yawn

  ช่อง 2
  yawned
  ช่อง 3
  yawned
  หมวด
  Regular Verb

  757
  views

 • Yellow

  ช่อง 2
  yellowed
  ช่อง 3
  yellowed
  หมวด
  Regular Verb

  904
  views

 • Yelp

  ช่อง 2
  yelped
  ช่อง 3
  yelped
  หมวด
  Regular Verb

  333
  views

 • Yield

  ช่อง 2
  yielded
  ช่อง 3
  yielded
  หมวด
  Regular Verb

  385
  views

 • Yield to

  ช่อง 2
  yielded
  ช่อง 3
  yielded
  หมวด
  Regular Verb

  345
  views