ค้นหากริยา 3 ช่อง

กริยา 3 ช่อง หมวดตัวอักษร Q

กริยา 3 ช่อง มีดังรายการต่อไปนี้

quack

กริยาช่อง 2 quacked

quadruple

กริยาช่อง 2 quadrupled

quadruplicate

กริยาช่อง 2 quadruplicated

qualify

กริยาช่อง 2 qualified

quarrel

กริยาช่อง 2 quarrelled

quarrel out

กริยาช่อง 2 quarrelled

quarrel with

กริยาช่อง 2 quarrelled

quarter

กริยาช่อง 2 quartered

quaver

กริยาช่อง 2 quavered

quell

กริยาช่อง 2 quelled

quench

กริยาช่อง 2 quenched

question

กริยาช่อง 2 questioned

quibble

กริยาช่อง 2 quibbled

quicken

กริยาช่อง 2 quickened

quilt

กริยาช่อง 2 quilted

quintuple

กริยาช่อง 2 quintupled

quit

กริยาช่อง 2 quit

quit on

กริยาช่อง 2 quit on

quiver

กริยาช่อง 2 quivered

quote

กริยาช่อง 2 quoted


พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

กริยา 3 ช่อง หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ