กริยา 3 ช่อง - หมวด p

(หน้า 1/23)

 • Pace

  ช่อง 2
  paced
  ช่อง 3
  paced
  หมวด
  Regular Verb

  537
  views

 • Pacify

  ช่อง 2
  pacified
  ช่อง 3
  pacified
  หมวด
  Regular Verb

  420
  views

 • Pack

  ช่อง 2
  packed
  ช่อง 3
  packed
  หมวด
  Regular Verb

  999+
  views

 • Pack away

  ช่อง 2
  packed
  ช่อง 3
  packed
  หมวด
  Regular Verb

  999+
  views

 • Pack in

  ช่อง 2
  packed
  ช่อง 3
  packed
  หมวด
  Regular Verb

  999+
  views

 • Pack it in

  ช่อง 2
  packed
  ช่อง 3
  packed
  หมวด
  Regular Verb

  999+
  views

 • Pack off

  ช่อง 2
  packed
  ช่อง 3
  packed
  หมวด
  Regular Verb

  999+
  views

 • Pack out

  ช่อง 2
  packed
  ช่อง 3
  packed
  หมวด
  Regular Verb

  999+
  views

 • Pack up

  ช่อง 2
  packed
  ช่อง 3
  packed
  หมวด
  Regular Verb

  999+
  views

 • Pact

  ช่อง 2
  pacted
  ช่อง 3
  pacted
  หมวด
  Regular Verb

  999+
  views

 • Pad

  ช่อง 2
  paded
  ช่อง 3
  paded
  หมวด
  Regular Verb

  578
  views

 • Pad down

  ช่อง 2
  paded
  ช่อง 3
  paded
  หมวด
  Regular Verb

  999+
  views

 • Pad out

  ช่อง 2
  paded
  ช่อง 3
  paded
  หมวด
  Regular Verb

  884
  views

 • Paddle

  ช่อง 2
  paddled
  ช่อง 3
  paddled
  หมวด
  Regular Verb

  999+
  views

 • Padlock

  ช่อง 2
  padlocked
  ช่อง 3
  padlocked
  หมวด
  Regular Verb

  999+
  views

 • Pain

  ช่อง 2
  pained
  ช่อง 3
  pained
  หมวด
  Regular Verb

  999+
  views

 • Paint

  ช่อง 2
  painted
  ช่อง 3
  painted
  ความหมาย
  วาดภาพ ระบายสี
  หมวด
  Regular Verb

  999+
  views

 • Pair

  ช่อง 2
  paired
  ช่อง 3
  paired
  หมวด
  Regular Verb

  539
  views

 • Pair off

  ช่อง 2
  paired
  ช่อง 3
  paired
  หมวด
  Regular Verb

  267
  views

 • Pair off with

  ช่อง 2
  paired
  ช่อง 3
  paired
  หมวด
  Regular Verb

  251
  views