ค้นหากริยา 3 ช่อง

ทั้งหมด
กริยา 3 ช่อง หมวดตัวอักษร M

กริยา 3 ช่อง หมวดตัวอักษร M

กริยา 3 ช่อง - หน้า 1/11 มีดังรายการต่อไปนี้

magnetize

กริยาช่อง 2 magnetized

magnify

กริยาช่อง 2 magnified

mail

กริยาช่อง 2 mailed

maintain

กริยาช่อง 2 maintained

Make

กริยาช่อง 2 made

Make after

กริยาช่อง 2 made after

Make away with

กริยาช่อง 2 made away with

Make do with

กริยาช่อง 2 made do with

Make for

กริยาช่อง 2 made for

Make into

กริยาช่อง 2 made into

Make it

กริยาช่อง 2 made it

Make it up to

กริยาช่อง 2 made it up to

Make of

กริยาช่อง 2 made of

Make off

กริยาช่อง 2 made off

Make off with

กริยาช่อง 2 made off with

Make out

กริยาช่อง 2 made out

Make over

กริยาช่อง 2 made over

Make towards

กริยาช่อง 2 made towards

Make up

กริยาช่อง 2 made up

Make up for

กริยาช่อง 2 made up for

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

กริยา 3 ช่อง หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ