กริยา 3 ช่อง - หมวด m

(หน้า 1/10)

 • Magnetize

  ช่อง 2
  magnetized
  ช่อง 3
  magnetized
  หมวด
  Regular Verb

  253
  views

 • Magnify

  ช่อง 2
  magnified
  ช่อง 3
  magnified
  หมวด
  Regular Verb

  390
  views

 • Maintain

  ช่อง 2
  maintained
  ช่อง 3
  maintained
  หมวด
  Regular Verb

  588
  views

 • Make

  ช่อง 2
  made
  ช่อง 3
  made
  ความหมาย
  ทำ

  999+
  views

 • Make after

  ช่อง 2
  made after
  ช่อง 3
  made after
  ความหมาย
  ทำหลังจาก

  999+
  views

 • Make away with

  ช่อง 2
  made away with
  ช่อง 3
  made away with
  ความหมาย
  ไปด้วย

  999+
  views

 • Make do with

  ช่อง 2
  made do with
  ช่อง 3
  made do with
  ความหมาย
  แก้ขัด

  999+
  views

 • Make for

  ช่อง 2
  made for
  ช่อง 3
  made for
  ความหมาย
  ทำให้

  999+
  views

 • Make into

  ช่อง 2
  made into
  ช่อง 3
  made into
  ความหมาย
  เข้า

  999+
  views

 • Make it

  ช่อง 2
  made it
  ช่อง 3
  made it
  ความหมาย
  ทำมัน

  999+
  views

 • Make it up to

  ช่อง 2
  made it up to
  ช่อง 3
  made it up to
  ความหมาย
  ทำมันได้ถึง

  999+
  views

 • Make of

  ช่อง 2
  made of
  ช่อง 3
  made of
  ความหมาย
  ทำจาก

  999+
  views

 • Make off

  ช่อง 2
  made off
  ช่อง 3
  made off
  ความหมาย
  ปิด

  999+
  views

 • Make off with

  ช่อง 2
  made off with
  ช่อง 3
  made off with
  ความหมาย
  ปิดด้วย

  999+
  views

 • Make out

  ช่อง 2
  made out
  ช่อง 3
  made out
  ความหมาย
  ออกไป

  999+
  views

 • Make over

  ช่อง 2
  made over
  ช่อง 3
  made over
  ความหมาย
  ให้มากกว่า

  999+
  views

 • Make towards

  ช่อง 2
  made towards
  ช่อง 3
  made towards
  ความหมาย
  ทำไป

  999+
  views

 • Make up

  ช่อง 2
  made up
  ช่อง 3
  made up
  ความหมาย
  แต่งหน้า

  999+
  views

 • Make up for

  ช่อง 2
  made up for
  ช่อง 3
  made up for
  ความหมาย
  แต่งหน้าเพื่อ

  999+
  views

 • Make up to

  ช่อง 2
  made up to
  ช่อง 3
  made up to
  ความหมาย
  แต่งหน้าด้วย

  999+
  views