กริยา 3 ช่อง - หมวด g

(หน้า 1/1)

 • Get

  ช่อง 2
  got
  ช่อง 3
  gotten
  ความหมาย
  ได้

  999+
  views

 • Give

  ช่อง 2
  gave
  ช่อง 3
  given
  ความหมาย
  ให้

  999+
  views

 • Go

  ช่อง 2
  went
  ช่อง 3
  gone
  ความหมาย
  ไป

  999+
  views

 • Grind

  ช่อง 2
  ground
  ช่อง 3
  ground
  ความหมาย
  บด
  หมวด
  Irregular Verb

  999+
  views

 • Grow

  ช่อง 2
  grew
  ช่อง 3
  grown
  ความหมาย
  เจริญงอกงาม

  999+
  views