ค้นหากริยา 3 ช่อง

ทั้งหมด
กริยา 3 ช่อง หมวดตัวอักษร G

กริยา 3 ช่อง หมวดตัวอักษร G

กริยา 3 ช่อง - หน้า 1/2 มีดังรายการต่อไปนี้

gain

กริยาช่อง 2 gained

game

กริยาช่อง 2 gamed

gasp

กริยาช่อง 2 gasped

gat

กริยาช่อง 2 gatted

gather

กริยาช่อง 2 gathered

Get

กริยาช่อง 2 got

get away

กริยาช่อง 2 got away

get up

กริยาช่อง 2 got up

gird

กริยาช่อง 2 girt / girded

Give

กริยาช่อง 2 gave

glad

กริยาช่อง 2 gladded

Glow

กริยาช่อง 2 glowed

Go

กริยาช่อง 2 went

going

กริยาช่อง 2 คำว่า goingไม่ใช่คำกริยา [[go]] ที่เป็นคำกริยา

good

กริยาช่อง 2 gooded

grab

กริยาช่อง 2 grabbed

grad

กริยาช่อง 2 คำว่า grad ไม่ใช่คำกริยา

graduate

กริยาช่อง 2 graduated

great

กริยาช่อง 2 คำว่า great ไม่ใช่คำกริยา

greet

กริยาช่อง 2 greeted

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

กริยา 3 ช่อง หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ