ค้นหากริยา 3 ช่อง

กริยา 3 ช่อง หมวดตัวอักษร G

กริยา 3 ช่อง มีดังรายการต่อไปนี้

Get

กริยาช่อง 2 got

Give

กริยาช่อง 2 gave

Go

กริยาช่อง 2 went

grind

กริยาช่อง 2 ground

Grow

กริยาช่อง 2 grew


พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

กริยา 3 ช่อง หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ