ค้นหากริยา 3 ช่อง

ทั้งหมด
กริยา 3 ช่อง หมวดตัวอักษร E

กริยา 3 ช่อง หมวดตัวอักษร E

กริยา 3 ช่อง - หน้า 1/12 มีดังรายการต่อไปนี้

early

กริยาช่อง 2 คำว่า early ไม่ใช่คำกริยา

earn

กริยาช่อง 2 earned

ease

กริยาช่อง 2 eased

ease off

กริยาช่อง 2 eased

ease up

กริยาช่อง 2 eased

easy

กริยาช่อง 2 easied

Eat

กริยาช่อง 2 ate

Eat away

กริยาช่อง 2 ate away

Eat in

กริยาช่อง 2 ate in

Eat into

กริยาช่อง 2 ate into

Eat out

กริยาช่อง 2 ate out

Eat up

กริยาช่อง 2 ate up

ebb

กริยาช่อง 2 ebbed

ebb away

กริยาช่อง 2 ebbed

echo

กริยาช่อง 2 echoed

eclipse

กริยาช่อง 2 eclipsed

economise

กริยาช่อง 2 economised

economize

กริยาช่อง 2 economized

edge

กริยาช่อง 2 edged

edge out

กริยาช่อง 2 edged

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

กริยา 3 ช่อง หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ