ค้นหา  กริยา 3 ช่อง

หมวด e - กริยา 3 ช่อง - หน้า 1/12

 • earn

  กริยาช่อง 2 earned

  กริยาช่อง 3 earned

 • ease

  กริยาช่อง 2 eased

  กริยาช่อง 3 eased

 • ease off

  กริยาช่อง 2 eased

  กริยาช่อง 3 eased

 • ease up

  กริยาช่อง 2 eased

  กริยาช่อง 3 eased

 • Eat

  กริยาช่อง 2 ate

  กริยาช่อง 3 eaten

  แปลว่า กิน

 • Eat away

  กริยาช่อง 2 ate away

  กริยาช่อง 3 eaten away

  แปลว่า กินไป

 • Eat in

  กริยาช่อง 2 ate in

  กริยาช่อง 3 eaten in

  แปลว่า กินเข้า

 • Eat into

  กริยาช่อง 2 ate into

  กริยาช่อง 3 eaten into

  แปลว่า กินเข้า

 • Eat out

  กริยาช่อง 2 ate out

  กริยาช่อง 3 eaten out

  แปลว่า รับประทานอาหารนอกบ้าน

 • Eat up

  กริยาช่อง 2 ate up

  กริยาช่อง 3 eaten up

  แปลว่า กินอาหาร

 • ebb

  กริยาช่อง 2 ebbed

  กริยาช่อง 3 ebbed

 • ebb away

  กริยาช่อง 2 ebbed

  กริยาช่อง 3 ebbed

 • echo

  กริยาช่อง 2 echoed

  กริยาช่อง 3 echoed

 • eclipse

  กริยาช่อง 2 eclipsed

  กริยาช่อง 3 eclipsed

 • economise

  กริยาช่อง 2 economised

  กริยาช่อง 3 economised

 • economize

  กริยาช่อง 2 economized

  กริยาช่อง 3 economized

 • edge

  กริยาช่อง 2 edged

  กริยาช่อง 3 edged

 • edge out

  กริยาช่อง 2 edged

  กริยาช่อง 3 edged

 • edge up

  กริยาช่อง 2 edged

  กริยาช่อง 3 edged

 • edit

  กริยาช่อง 2 edited

  กริยาช่อง 3 edited

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยม กริยา 3 ช่อง

 1. 1. Beat

 2. 2. Become

 3. 3. Beget

 4. 4. Buy

 5. 5. Eat

 6. 6. Forget

 7. 7. Get

 8. 8. Go

 9. 9. Have

 10. 10. Leave

 11. 11. Lose

 12. 12. Make

 13. 13. play

 14. 14. Read

 15. 15. See

 16. 16. Send

 17. 17. study

 18. 18. Take

 19. 19. visit

 20. 20. Write