กริยา 3 ช่อง - หมวด e

(หน้า 1/12)

 • Earn

  ช่อง 2
  earned
  ช่อง 3
  earned
  หมวด
  Regular Verb

  999+
  views

 • Ease

  ช่อง 2
  eased
  ช่อง 3
  eased
  หมวด
  Regular Verb

  873
  views

 • Ease off

  ช่อง 2
  eased
  ช่อง 3
  eased
  หมวด
  Regular Verb

  800
  views

 • Ease up

  ช่อง 2
  eased
  ช่อง 3
  eased
  หมวด
  Regular Verb

  361
  views

 • Eat

  ช่อง 2
  ate
  ช่อง 3
  eaten
  ความหมาย
  กิน

  999+
  views

 • Eat away

  ช่อง 2
  ate away
  ช่อง 3
  eaten away
  ความหมาย
  กินไป

  999+
  views

 • Eat in

  ช่อง 2
  ate in
  ช่อง 3
  eaten in
  ความหมาย
  กินเข้า

  999+
  views

 • Eat into

  ช่อง 2
  ate into
  ช่อง 3
  eaten into
  ความหมาย
  กินเข้า

  999+
  views

 • Eat out

  ช่อง 2
  ate out
  ช่อง 3
  eaten out
  ความหมาย
  รับประทานอาหารนอกบ้าน

  999+
  views

 • Eat up

  ช่อง 2
  ate up
  ช่อง 3
  eaten up
  ความหมาย
  กินอาหาร

  999+
  views

 • Ebb

  ช่อง 2
  ebbed
  ช่อง 3
  ebbed
  หมวด
  Regular Verb

  700
  views

 • Ebb away

  ช่อง 2
  ebbed
  ช่อง 3
  ebbed
  หมวด
  Regular Verb

  904
  views

 • Echo

  ช่อง 2
  echoed
  ช่อง 3
  echoed
  หมวด
  Regular Verb

  497
  views

 • Eclipse

  ช่อง 2
  eclipsed
  ช่อง 3
  eclipsed
  หมวด
  Regular Verb

  267
  views

 • Economise

  ช่อง 2
  economised
  ช่อง 3
  economised
  หมวด
  Regular Verb

  533
  views

 • Economize

  ช่อง 2
  economized
  ช่อง 3
  economized
  หมวด
  Regular Verb

  476
  views

 • Edge

  ช่อง 2
  edged
  ช่อง 3
  edged
  หมวด
  Regular Verb

  729
  views

 • Edge out

  ช่อง 2
  edged
  ช่อง 3
  edged
  หมวด
  Regular Verb

  243
  views

 • Edge up

  ช่อง 2
  edged
  ช่อง 3
  edged
  หมวด
  Regular Verb

  294
  views

 • Edit

  ช่อง 2
  edited
  ช่อง 3
  edited
  หมวด
  Regular Verb

  999+
  views