รวมหมวดหมู่ ของ กริยา 3 ช่อง

กริยา 3 ช่อง มีทั้งแบบที่เปลี่ยนคำ และ เติม ed ในเนื้อหามีตาราง กริยา 3 ช่อง ที่ใช้บ่อย พร้อมคำอ่าน คำแปล และเรียงกริยา 3 ช่อง A-Z พร้อมไฟล์ PDF ให้ดาวน์โหลดด้วย

แยกกลุ่มคำศัพท์ออกเป็นประเภทได้ดังนี้

กริยา 3 ช่อง หมวด A-Z

จัดหมวดหมู่ตามประเภท/ลักษณะคำ