ค้นเจอ 94 รายการ

 หรือคุณกำลังค้นหา Start Off, Start Out, Start Out As, Start On, Start On At, Start Out To, Start Over, Start, Start Off On, Start Up, Stare, Ahead Of Time

starting crank

แปลว่า(รถยนต์) ข้อเหวี่ยงสำหรับหมุนติดเครื่องยนต์ ใช้สวมเข้ากับหัวเพลา แล้วหมุนติดเครื่อง

starting toque

แปลว่าท่อเพลาหมุนเครื่องสตาร์ท

starting handle

แปลว่าคันเหล็กสำหรับใช้หมุนเครื่องสตาร์ทเครื่องยนต์หรือหน้าหม้อรถ

starter air jet

แปลว่าท่อนมหนูอากาศเริ่มเดินของคาบูเรเตอร์

starter pinion

แปลว่าเฟืองสตาร์ท

Start On

กริยาช่อง 2Started On

กริยาช่อง 3Started On

แปลว่าเริ่มต้น

Start On At

กริยาช่อง 2Started On At

กริยาช่อง 3Started On At

แปลว่าเริ่มต้นที่

Start Out To

กริยาช่อง 2Started Out To

กริยาช่อง 3Started Out To

แปลว่าเริ่มต้นที่

Start Over

กริยาช่อง 2Started Over

กริยาช่อง 3Started Over

แปลว่าเริ่มต้นใหม่

start planting rice

แปลว่าลงนา

V

start (to do something)

แปลว่าลงมือ

V

starting point

แปลว่าจุดเริ่มต้น

N