ค้นเจอ 22 รายการ

skein winding

แปลว่าวิธีการพันขดลวดมอเตอร์กระแสสลับ โดยทำให้ใยลวดเป็นห่วงจำนวนของรอบผ่านร่องเป็นรูปขั้วไฟขั้วหนึ่ง

skein

แปลว่ากลุ่มด้ายที่พันกันยุ่งเหยิง

N

winding

แปลว่าซึ่งพันรอบ, ซึ่งเป็นขด, ซึ่งเป็นม้วน

ADJ

winding

แปลว่าเลี้ยวลด

ADJ

winding

แปลว่าการพัน, การม้วน

N

winding panel

แปลว่าแผงช่องล่างที่หมุนกระจกประตูรถลงมาเก็บ

primary winding

แปลว่าขดลวดแรงไฟสูง ซึ่งเป็นตัวต้นรับกระแสไฟเข้าไปก่อน secondary winding (ความหมายเดียวกับ primary coil)

shuttle winding

แปลว่าการพันคอยล์หรือทุ่นไดนาโมกลับไปกลับมาหลายๆ รอบ

multilayer winding

แปลว่า(ไฟฟ้า) การพันลวดบนกระบอกหลายชั้น ใช้มากในเครื่องแปลงไฟ ซึ่งแต่ละชั้นคั่นฉนวนป้องกันไฟรั่วไว้ทุกชั้น

window winding

แปลว่ามือหมุนกระจกหน้าต่าง (รถ)

barrel winding

แปลว่า(ไฟฟ้า) การพันคอยล์มีดข้าวต้มไดนาโมแบบขนานไปตามรูปทรงกระบอกของแกนมีดข้าวต้ม หรือตามยาวของทรงกระบอก

field winding

แปลว่าลวดไฟฟ้าที่พันรอบแกนแม่เหล็กของไดนาโม ให้เป็นแท่งแม่เหล็กสนาม