ค้นเจอ 12 รายการ

 หรือคุณกำลังค้นหา Send For, Send Back, Send Off For, Send In, Send Off, Send, Send Out For, Send Up, Send Out

sent

แปลว่ากริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ send

VT

Send

กริยาช่อง 2Sent

กริยาช่อง 3Sent

แปลว่าส่ง

Send Out

กริยาช่อง 2Sent Out

กริยาช่อง 3Sent Out

แปลว่าส่งออกไป

Send In

กริยาช่อง 2Sent In

กริยาช่อง 3Sent In

แปลว่าส่งเข้า

Send Off

กริยาช่อง 2Sent Off

กริยาช่อง 3Sent Off

แปลว่าส่งออก

Send Back

กริยาช่อง 2Sent Back

กริยาช่อง 3Sent Back

แปลว่าส่งกลับ

Send Off For

กริยาช่อง 2Sent Off For

กริยาช่อง 3Sent Off For

แปลว่าส่งไปเพื่อ

Send Up

กริยาช่อง 2Sent Up

กริยาช่อง 3Sent Up

แปลว่าส่ง

Send For

กริยาช่อง 2Sent For

กริยาช่อง 3Sent For

แปลว่าส่งเพื่อ

Send Out For

กริยาช่อง 2Sent Out For

กริยาช่อง 3Sent Out For

แปลว่าส่งให้

sent to press

แปลว่าขึ้นแท่น

V

be sent to press

แปลว่าขึ้นแป้น

V