ค้นเจอ 27 รายการ

masked player

แปลว่าคนเล่นละครสวมหน้ากาก

N

masked

แปลว่าซึ่งซ่อนเร้น (ทางการแพทย์), ซึ่งไม่ค้นพบ

ADJ

masked

แปลว่าซึ่งสวมหน้ากาก, ซึ่งใช้หน้ากาก

ADJ

act as a masked player

แปลว่าออกโขน

V

player

แปลว่าผู้เล่น (ละคร, ดนตรี), ผู้แสดง, นักแสดง

N

player

แปลว่าเครื่องเล่นจานเสียง, เครื่องเล่นเทป, เครื่องบันทึกเสียง

N

player

แปลว่านักกีฬา, นักเล่นกีฬา, ผู้เล่นกีฬา

N

player

แปลว่าผู้เล่นการพนัน, นักพนัน

N

Mask

กริยาช่อง 2Masked

กริยาช่อง 3Masked

แปลว่าสวมหน้ากาก, ปกคลุม

masked ball

แปลว่าการเต้นรำสวมหน้ากาก

N

video player

แปลว่าเครื่องเล่นวีดีโอเทป

N

cassette player

แปลว่าเครื่องเล่นเทป

N