ค้นเจอ 1,304 รายการ

leach away from

แปลว่ากรองออกจาก (มักใช้รูป passive voice)

PHRV

leach away

แปลว่ากรองออก, กรองทิ้ง

PHRV

leach from

แปลว่ากรองออกจาก (มักใช้รูป passive voice)

PHRV

leach

แปลว่า(สิ่งหลอ) ชำระล้างโดยให้น้ำซึมเข้าไปทำให้อ่อนตัว

leach

แปลว่ากรอง

VT

leach

แปลว่าการกรอง

N

leach

แปลว่าโกรก

V

leach

แปลว่ากรอง

VI

Stay Away From

กริยาช่อง 2Stayed Away From

กริยาช่อง 3Stayed Away From

แปลว่าอยู่ห่างจาก

Move Away From

กริยาช่อง 2Moved Away From

กริยาช่อง 3Moved Away From

แปลว่าย้ายออกไปจาก

Peel Away From

กริยาช่อง 2Peeled Away From

กริยาช่อง 3Peeled Away From

Walk Away From

กริยาช่อง 2Walked Away From

กริยาช่อง 3Walked Away From

แปลว่าเดินจาก