ค้นเจอ 73 รายการ

immersed tube

แปลว่าอุโมงค์ส่งน้ำใต้ถนน

Tube

กริยาช่อง 2Tubed

กริยาช่อง 3Tubed

tube

แปลว่าทางใต้ดิน

N

tube

แปลว่าส่งผ่านหลอดหรือท่อ

VT

tube

แปลว่าหลอด

N

tube

แปลว่าท่อ

N

tube

แปลว่าท่อ

N

tube

แปลว่าท่อ, หลอด [ศัพท์พลังงาน]; ท่อ [อุตสาหกรรมเหล็ก]; หลอด [อิเล็กทรอนิกส์, ไฟฟ้าสื่อสาร, สิ่งแวดล้อมน้ำ]; หลอดแก้ว, ท่อ [โยธา]

tube

แปลว่าจุ๊บ

N

dispersion tube

แปลว่าท่อกระจายแก๊สหรือน้ำยาของเครื่องทำความเย็น

neon tube

แปลว่าหลอดนีออนเล็กๆ สำหรับทดลองไฟฟ้า

choke tube

แปลว่าท่ออากาศหรือท่อน้ำมันของโช๊คในคาบิว