ค้นเจอ 733 รายการ

 หรือคุณกำลังค้นหา Abrasive 1, Slip Form, Stucco, Black Plate, Slump Cone, Form of Tender, fore plane, Aromatic

forepolling or spilling

แปลว่าการใช้เข็มเย็บดินแนวราบเหนือหน้าอุโมงค์

force feed lubrication

แปลว่า(รถยนต์, กลไก, เครื่องจักร) การส่งน้ำมันหล่อลื่นด้วยกำลังอัด

forestry

แปลว่าวิชาการป่าไม้ การป่าไม้

force

แปลว่าแรง

Force:

แปลว่า(english) A directed interaction between two objects that tends to change the momentum of both.Since a force has both direction and magnitude, it can be expressed as a vector

forecasle

แปลว่าดาดฟ้าหัวเรือ

forcee fit

แปลว่า(เครื่องจักร) การประกอบวัตถุให้เข้ากันได้ด้วยแรงอัด

forced vibration

แปลว่าการสั่นสะเทือนในโครงสร้าง เนื่องจากแรง (เครื่องยนต์ หรือแรงลม)

formative

แปลว่าเป็นการก่อสร้าง, ทำให้เป็นรูปขึ้น

fore court

แปลว่าลานหน้าบ้าน สนามหน้าบ้าน บริเวณเนื้อที่โล่ง ระหว่างทางสาธารณะกับตัวอาคาร

forwarding

แปลว่า(การพิมพ์) การเข้าปกเย็บเป็นเล่ม หมายถึงการเก็บเข้าเล่มเรียบร้อยแล้ว

For me?

แปลว่าสำหรับฉันเหรอ