ค้นเจอ 35 รายการ

 หรือคุณกำลังค้นหา นิตินัย, de facto, facts of life, พฤตินัย

Factoring

แปลว่า(Software Engineering) a technique that distributes control and work in a top-down manner within a software architecture (used a part of structured analysis)

fact

แปลว่าความเป็นจริง

N

factional

แปลว่าเกี่ยวข้องกับฝ่ายหรือพรรคการเมือง

ADJ

facts of life

แปลว่าเรื่องเพศและการสืบพันธ์

IDM

factory

แปลว่าโรงงาน

N

factor

แปลว่าตัวกระทำ

N

factor of safety

แปลว่าอัตราส่วนปลอดภัย

fact

แปลว่าส่วนของข้อมูล

N

faction

แปลว่าปัญหาหรือความขัดแย้งภายในกลุ่ม

N

factitious

แปลว่าไม่ใช่ที่ประดิษฐ์ขึ้นมา, ปลอม, กุขึ้นเอง, ที่ทำด้วยฝีมือมนุษย์, ที่สมมติ

ADJ

factor

แปลว่าปัจจัย, ตัวประกอบ, ปัจจัยที่ทำให้เกิดผลหรือมีอิทธิพลต่อสิ่งต่างๆ

N

factotum

แปลว่าลูกจ้างที่มีหน้าที่ทำงานทุกอย่าง

N