ค้นเจอ 49 รายการ

abrasive tools

แปลว่าเครื่องมือที่มีผิวหยาย เช่น ตะไบ บุ้ง กระดาษทราย ฯลฯ

abrasive

แปลว่าที่ทำให้โกรธ, ที่ทำให้รำคาญ, ที่ทำให้โมโห

ADJ

abrasive

แปลว่าสารขัดถู [การพิมพ์, ยานยนต์] ; สารขัดกร่อน [อุตสาหกรรมเหล็ก] ; สารเชิงทราย [เครื่องกล]

abrasive

แปลว่าซึ่งกัดกร่อน, ซึ่งกัดเซาะ

ADJ

Tools

แปลว่า(Software Engineering) application software used to perform software engineering tasks (e.g., design tools, testing tools); see also CASE tools

abrasive

แปลว่าสารขัด, ผงขัด

N

abrasive stone

แปลว่าหินสำหรับลับหรือฝนโลหะ

abrasive paper

แปลว่ากระดาษทราย

right-hand tools

แปลว่า(โรงงาน) เครื่องมือชนิดที่กัดขวา ใช้อยู่ในแท่นกลึง คือจะเจาะหรือคว้าน , กัดเกลียว ฯลฯ จะหมุนจากซ้ายไปขวา

chromium-plated tools

แปลว่า(งานเกี่ยวกับโลหะ) เครื่องมือที่ชุบโครเมี่ยม

Abrasive Wheels

แปลว่า(english) Wheels of a hard abrasive, such as Carborundum used for grinding.

abrasive nosing

แปลว่าการทำจมูกหรือปลายขอบลูกนอนบันไดด้วยการติดกรอบโลหะที่มีผิวหยาบเพื่อป้องกันลื่น