ค้นเจอ 96 รายการ

abrasive stone

แปลว่าหินสำหรับลับหรือฝนโลหะ

abrasive

แปลว่าที่ทำให้โกรธ, ที่ทำให้รำคาญ, ที่ทำให้โมโห

ADJ

abrasive

แปลว่าสารขัดถู [การพิมพ์, ยานยนต์] ; สารขัดกร่อน [อุตสาหกรรมเหล็ก] ; สารเชิงทราย [เครื่องกล]

abrasive

แปลว่าซึ่งกัดกร่อน, ซึ่งกัดเซาะ

ADJ

abrasive

แปลว่าสารขัด, ผงขัด

N

stone

แปลว่าก้อนหิน, หิน

N

stone

แปลว่าขว้างก้อนหิน, ขว้างหินใส่

VT

stone

แปลว่าลับด้วยหิน

VT

stone

แปลว่าหิน, เสาหิน, ก้อนหินก้อนกรวด, ก้อนอิฐ, หน่วยวัดน้ำหนักของอังกฤษ เท่ากับ 19 ปอนด์, ดาดหิน, โรยหิน

stone

แปลว่าสมอ

N

stone

แปลว่าศิลา

N

stone

แปลว่าเมล็ดผลไม้

N