ค้นเจอ 12 รายการ

 หรือคุณกำลังค้นหา stability, Aromatic, Geometric Stability, Carbonation

stability

แปลว่าเสถียรภาพ, ความมั่นคง

N

stability

แปลว่าฐิติ

N

Stability:

แปลว่า(english) Stability is best defined as the opposite of instability, which is the occurrence of large structural deformations which are not the result of material failure.

stability

แปลว่าความเสถียร

N

stability

แปลว่าฝั่งฝา

N

stability

แปลว่าเสถียรภาพ

N

stability

แปลว่าความมั่นคง, เสถียรภาพ [โยธา]; เสถียรภาพ [สิ่งแวดล้อมน้ำ, ไฟฟ้าสื่อสาร, ไฟฟ้ากำลัง, อิเล็กทรอนิกส์]; เสถียรภาพ, การคงสภาพ [วิชาถ่ายภาพ]

stability

แปลว่าความมั่นคง

N

stability

แปลว่าความเด็ดเดี่ยว, ความแน่วแน่

N

Geometric Stability

แปลว่าความมั่นคงทางเรขาคณิต

Aromatic

แปลว่า(Environmental Engineering) A form of bonding in which ring compounds share electrons over more than two atoms. The electrons are delocalized. This leads to unusual ring stability.

Carbonation

แปลว่า(Concrete Engineering) 1) Reaction between the products of portland cement (soluble calcium hydroxides), water and carbon dioxide to produce insoluble calcium carbonate (efflorescence). 2) Soft white, chalky surface dusting of freshly placed, unhardened concrete caused by carbon dioxide from unvented heaters or gasoline powered equipment in an enclosed space. 3) Carbonated, dense, impermeable to absorption, top layer of the surface of concrete caused by surface reaction to carbon dioxide. This carbonated layer becomes denser and deeper over a period of time. 4) Reaction with carbon dioxide which produces a slight shrinkage in concrete. Improves chemical stability. Concrete masonry units during manufacturing may be deliberately exposed to carbon dioxide after reaching 80% strength to induce carbonation shrinkage to make the units more dimensionally stable. Future drying shrinkage is reduced by as much as 30%.