ค้นเจอ 31 รายการ

Slump Cone

แปลว่า(Concrete Engineering) A metal mold in the form of a truncated cone with a top diameter of 4”, a bottom diameter of 8”, and a height of 12”, used to fabricate the specimen for a slump test.

slump

แปลว่าช่วงตกต่ำทางเศรษฐกิจ, ระยะเศรษฐกิจตกต่ำ

N

slump

แปลว่าตกฮวบ (ราคา, ธุรกิจ, หุ้น ฯลฯ), ตกต่ำ, ซบเซา (ราคา, ธุรกิจ, หุ้น ฯลฯ)

VI

slump

แปลว่าการงอตัว, การทรุดตัวลง

N

slump

แปลว่าทรุดตัวลง, ทำตัวงอ, ฟุบลง

VI

cone

แปลว่ากรวย

N

slump

แปลว่าการยุบตัว

slump

แปลว่าการตกต่ำทางเศรษฐกิจ, การตกฮวบทางเศรษฐกิจ

N

cone

แปลว่ากรวย

N

Cone

กริยาช่อง 2Coned

กริยาช่อง 3Coned

cone

แปลว่ารูปกรวย

N

cone

ทับศัพท์เป็นโคน