ค้นเจอ 22 รายการ

 หรือคุณกำลังค้นหา rigid, rigid diaphragm, Bars, rigid pavement, rigid body

rigid

แปลว่าเข้มงวด, ไม่ผ่อนปรน

ADJ

rigid

แปลว่าแข็ง

ADJ

rigid

แปลว่าไม่ยืดหยุ่น

ADJ

Rigid

แปลว่าแข็งเกร็ง

Rigid:

แปลว่า(english) An idealized concept meaning something which does not deform under loading. In fact, all objects deform under loading, but in modelling it can be useful to idealize very stiff objects as rigid.

rigid

ตรงข้ามกับlax

lax

rigid

ตรงข้ามกับflexible

flexible

rigid diaphragm

แปลว่าแผ่นปิดแข็ง

rigid pavement

แปลว่าผิวถนนคอนกรีต

rigid joint

แปลว่าข้อแข็ง,ข้อต่อแข็ง

be rigid

แปลว่าแข็งทื่อ

V

rigid body

แปลว่าวัตถุคงรูป