ค้นเจอ 3,758 รายการ

Abrasive 1

แปลว่า(english) Material for grinding, polishing, blasting, either in loose form or bonded to form wheels, bricks, or files, or applied to paper and cloth by glue or resin. Natural abrasives include emery, corundum, garnet, sand, flint, etc. Metallic shot and grit are also used as abrasives in cleaning castings

abrasive

แปลว่าที่ทำให้โกรธ, ที่ทำให้รำคาญ, ที่ทำให้โมโห

ADJ

abrasive

แปลว่าสารขัดถู [การพิมพ์, ยานยนต์] ; สารขัดกร่อน [อุตสาหกรรมเหล็ก] ; สารเชิงทราย [เครื่องกล]

abrasive

แปลว่าซึ่งกัดกร่อน, ซึ่งกัดเซาะ

ADJ

abrasive

แปลว่าสารขัด, ผงขัด

N

abrasive stone

แปลว่าหินสำหรับลับหรือฝนโลหะ

abrasive paper

แปลว่ากระดาษทราย

abrasive tools

แปลว่าเครื่องมือที่มีผิวหยาย เช่น ตะไบ บุ้ง กระดาษทราย ฯลฯ

Abrasive Wheels

แปลว่า(english) Wheels of a hard abrasive, such as Carborundum used for grinding.

abrasive nosing

แปลว่าการทำจมูกหรือปลายขอบลูกนอนบันไดด้วยการติดกรอบโลหะที่มีผิวหยาบเพื่อป้องกันลื่น

Abrasive 3

แปลว่า(english) A substance capable of grinding away another material.

Abrasive Wear

แปลว่า(english) The displacement and / or detachment of metallic particles from a surface as a consequence of being exposed to flowing fluids or gases.