ค้นเจอ 9 รายการ

 หรือคุณกำลังค้นหา synonymy, synonym, antonym

synonymous

แปลว่าพ้องกัน

ADJ

synonymy

แปลว่าการมีความหมายเหมือนกัน, การมีความหมายแบบเดียวกัน

N

synonymy

แปลว่าการศึกษาเกี่ยวกับคำที่มีความหมายเหมือนกัน, การศึกษาเกี่ยวกับคำพ้องความหมาย

N

synonymy

แปลว่ารายชื่อทางวิทยาศาสตร์ที่แบ่งชนิดเป็นกลุ่มต่างๆ

N

synonym

แปลว่าคำพ้องความหมาย

N

synonym

แปลว่าไวพจน์

N

synonymous

แปลว่ามีความหมายเหมือนกัน, มีความหมายแบบเดียวกัน

ADJ

synonym

แปลว่าคำพ้องความหมาย

N

พจนานุกรมคำพ้อง (synonyms) และคำที่มีความหมายตรงกันข้าม (antonyms)

ภาษาญี่ปุ่น類義語辞典

คำอ่านภาษาญี่ปุ่นるいぎごじてん

n