คำไวพจน์ ที่นิยมใช้ในการแต่งกลอน
คำราชาศัพท์ หมวด ร่างกาย ส่วนลำตัว
พุทธศาสนสุภาษิต หมวด กิเลส