ค้นเจอ 39,563 รายการ

 หรือคุณกำลังค้นหา February, Candlemas, ก.พ.

กุมภาพันธ์

หมายถึงน. ชื่อเดือนที่ ๒ ตามสุริยคติ ซึ่งเริ่มต้นด้วยเดือนมกราคม มี ๒๘ หรือ ๒๙ วัน, (เลิก) ชื่อเดือนที่ ๑๑ ตามสุริยคติ ซึ่งเริ่มด้วยเดือนเมษายน. (ป. กุมฺภ = หม้อ + อาพนฺธ = ผูก = เดือนที่อาทิตย์มาสู่ราศีกุมภ์).

กุมภาพันธ์

อ่านว่ากุม-พา-พัน

ก.พ.

ย่อมาจากกุมภาพันธ์

กุมภาพันธ์

แยกคำสมาสแบบสนธิเป็นกุมภ + อาพันธ์

มาฆ,มาฆ-,มาฆะ,มาฆะ

หมายถึง[-คะ-] น. ชื่อเดือนที่ ๓ แห่งจันทรคติ ตกราวเดือนกุมภาพันธ์. (ป., ส.).

อธิกสุรทิน

หมายถึง[-สุระทิน] น. วันที่เพิ่มขึ้นในปีสุริยคติ คือ ในปีนั้นเพิ่มวันเข้าในเดือนกุมภาพันธ์อีก ๑ วัน เป็น ๒๙ วัน.

สาม

หมายถึงน. จำนวนสองบวกหนึ่ง; ชื่อเดือนจันทรคติ เรียกว่า เดือน ๓ ตกในราวเดือนกุมภาพันธ์.

กงเกวียนกำเกวียน เป็นคำที่ถูกต้อง ✅

กงกำกงเกวียน เป็นคำที่เขียนผิด ❌

กบฏ เป็นคำที่ถูกต้อง ✅

กบฎ, กบถ เป็นคำที่เขียนผิด ❌

กรรมกรณ์ เป็นคำที่ถูกต้อง ✅

กรรมกร เป็นคำที่เขียนผิด ❌

กะเทย เป็นคำที่ถูกต้อง ✅

กระเทย เป็นคำที่เขียนผิด ❌

กะพง เป็นคำที่ถูกต้อง ✅

กระพง เป็นคำที่เขียนผิด ❌