ค้นเจอ 139 รายการ

 หรือคุณกำลังค้นหา Ahead Of Time, for starts, Baller Stick, start, get a start, In The Meantime, start a shop, start from

motor-starter

แปลว่าเครื่องสำหรับกดปุ่มสตาร์ท ให้เครื่องยนต์ติดเครื่องเดิน (ความหมายอย่างเดียวกับ engine starter motor)

flywheel starter ring gear

แปลว่าแหวนเฟืองหมุนล้อช่วยแรง

starting crank

แปลว่า(รถยนต์) ข้อเหวี่ยงสำหรับหมุนติดเครื่องยนต์ ใช้สวมเข้ากับหัวเพลา แล้วหมุนติดเครื่อง

starting toque

แปลว่าท่อเพลาหมุนเครื่องสตาร์ท

starting handle

แปลว่าคันเหล็กสำหรับใช้หมุนเครื่องสตาร์ทเครื่องยนต์หรือหน้าหม้อรถ

starter air jet

แปลว่าท่อนมหนูอากาศเริ่มเดินของคาบูเรเตอร์

starter pinion

แปลว่าเฟืองสตาร์ท

Start On

กริยาช่อง 2Started On

กริยาช่อง 3Started On

แปลว่าเริ่มต้น

Start On At

กริยาช่อง 2Started On At

กริยาช่อง 3Started On At

แปลว่าเริ่มต้นที่

Start Out To

กริยาช่อง 2Started Out To

กริยาช่อง 3Started Out To

แปลว่าเริ่มต้นที่

Start Over

กริยาช่อง 2Started Over

กริยาช่อง 3Started Over

แปลว่าเริ่มต้นใหม่

start planting rice

แปลว่าลงนา

V