ค้นเจอ 302 รายการ

Photochemical pollutants

แปลว่า(Environmental Engineering) Chemicals which react photochemically (in the presence of sunlight) to destroy ozone in the stratosphere.

aerial photograph

แปลว่ารูปถ่ายทางอากาศ : รูปถ่ายของพื้นผิวโลกซึ่งถ่ายด้วยกล้องที่นำไปในอากาศยานได้แก่ บอลลูน เครื่องบิน ยานอวกาศ เป็นต้น เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า air photograph

air photograph

แปลว่ารูปถ่ายทางอากาศ : ดู aerial photograph

Phototroph

แปลว่า(Environmental Engineering) Organisms which obtain energy from light using photooxidation.

Brass

แปลว่า(english) An alloy that is 70% copper,30% zinc. One of the most widely used of the copper-zinc alloys; malleable and ductile; excellent cold-working but poor hot-working and machining properties; excellent for soft-soldering; good for silver alloy brazing or oxyacetylene welding, but fair for resistance or carbon-arc welding. Used for drawn cartridges, tubes, eyelets machine items and snap fasteners.

asphaltic hot mixed plant

แปลว่าโรงผสมแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแบบร้อน

radio photo

แปลว่าภาพที่ส่งทางวิทยุ

Billet

แปลว่า(english) (1) A semi-finished section hot rolled from a metal ingot, with a rectangular cross section usually ranging from 16 to 36 in., the width being less than twice the thickness. Where the cross section exceeds 36 in., the term “bloom” is properly but not universally used. Sizes smaller than 16 in. are usually termed “bars”; a solid semi-finished round or square product which has been hot worked by forging, rolling, or extrusion. (2) A semi-finished, cogged, hot rolled or continuous-cast metal product of uniform section, usually rectangular with radiused corners. Billets are relatively larger than bars.

photo-electricity

แปลว่าวิชาที่ว่าด้วยไฟฟ้า ซึ่งเกิดจากแสง

photo chemistry

แปลว่าวิชาเคมีแผนกที่ว่าด้วยความเปลี่ยนแปลงของวัตถุเนื่องจากแสง

hot short

แปลว่าเป็นคำที่หมายถึง ภาวะที่เกิดขึ้น เหล็กเหนียวกลับกลายเป็นเหล็กเปราะในขณะที่ใช้ความร้อนเชื่อม ถ้าเป็นเช่นนี้การเชื่อมเหล็กต่อไปย่อมไม่น่าจะทำได้ เพราะเหตุที่มีกำมะถันเป็นตัวการ; เหล็กที่ไม่ทนต่อความร้อนจัด

Burnt Rubber

แปลว่า(english) Small or large black spots that generally show up on surface and are generally caused by pickling steel too hot.