ค้นเจอ 683 รายการ

 หรือคุณกำลังค้นหา she/her, him

slip washer

แปลว่าดูที่ open washer

C washer

แปลว่า(กลไก) วงแหวนรูปตัว C คือทางข้าง ๆ เปิดอ้า เพื่อสะดวกแก่การทอดหรือเลื่อนออกจาสลักโดยมิต้องคลายหัวน๊อตเกลียวตัวเมียออกจนหมด บางทีก็เรียกวงแหวนของเกลียวตัวเมียนี้ว่า slotted washer หรือ open washer

BREATHER

แปลว่า(english) A device which permits air to move in and out of a container or component to maintain atmospheric pressure.

medium washer

แปลว่าแหวนประเก็นขนาดกลาง

gusher

แปลว่าบ่อน้ำมัน ที่มีน้ำมันไหลออกมาโดยไม่ต้องสูบ

ditcher

แปลว่าเครื่องจักรสำหรับขุดคูน้ำ

flasher

แปลว่าแสงไฟกระพริบหรือไฟสัญญาณขณะเลี้ยวหรือหยุดรถ

impact washer

แปลว่าแหวนอัดกลับของสปริง

researcher

แปลว่าผู้ทำการวิจัย

Portability

แปลว่า(Software Engineering) the ability to transport software from one target environment to another

windscreen washer

แปลว่าเครื่องล้างกระจกหน้ารถ

alum leather

แปลว่าหนังฟอกโดยใช้สารส้ม