พบผลการค้นหาในหลายแอป เลือกแอปที่ต้องการ หรือจะเลื่อนลงไปดูทั้งหมดก็ได้


ค้นหา "สุภาษิต" ที่อยู่ใน EN-TH Dictionary ทั้งหมด

 • Proverb

  แปลว่า
  สุภาษิต
  ประเภท
  N

  404
  views

 • Proverb

  แปลว่า
  สุภาษิต
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  สุภาษิตไทยมีคติสอนใจที่ดีแฝงอยู่
  เพิ่มเติม
  ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวสืบต่อกันมาช้านานแล้ว มีความหมายเป็นคติสอนใจ

  366
  views

 • Proverbial

  แปลว่า
  ที่เกี่ยวกับสุภาษิต
  ประเภท
  ADJ

  207
  views

 • Adage

  แปลว่า
  ภาษิต, คติพจน์, สุภาษิต
  ประเภท
  N

  176
  views

 • Proverb

  แปลว่า
  ภาษิต, สุภาษิต, คำพังเพย
  ประเภท
  N

  383
  views

 • Byword

  แปลว่า
  สุภาษิตหรือคำคมที่รู้จักกันดี
  ประเภท
  N

  259
  views

 • Parable

  แปลว่า
  เรื่องสั้นที่สั่งสอนศีลธรรม, นิทานสุภาษิต
  ประเภท
  N

  312
  views

 • Sententious

  แปลว่า
  เต็มไปด้วยสุภาษิต, ซึ่งชอบเล่นสำนวน, เชิงสั่งสอน
  ประเภท
  ADJ

  191
  views

 • Gnome 2

  แปลว่า
  คำสอน, คำสุภาษิต, คำพังเพย, คติ
  ประเภท
  N

  243
  views

 • Saying

  แปลว่า
  สุภาษิต, คำพังเพย, คติพจน์, คำกล่าว, คำบอกเล่า
  ประเภท
  N

  259
  views

 • Saw

  แปลว่า
  สุภาษิตโบราณ, คำพังเพยเก่าๆ, คำโบราณ, คติพจน์
  ประเภท
  N

  343
  views

 • Greek

  แปลว่า
  กรีก
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  มีสุภาษิตกล่าวว่าเมื่อจนแต้มให้พูดภาษากรีก เพื่อที่คนอื่นฟังแล้วจะไม่เข้าใจ

  328
  views

ค้นหา "สุภาษิต" ที่อยู่ใน คำศัพท์ไทย-ญี่ปุ่น ทั้งหมด

ค้นหา "สุภาษิต" ที่อยู่ใน คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้ ทั้งหมด

 • สุภาษิต

  บาลี
  สุภาสิต
  สันสกฤต
  สุภาษิต
  ความหมาย
  คำพูดดี

  999+
  views

ค้นหา "สุภาษิต" ที่อยู่ใน พจนานุกรมไทย ทั้งหมด

 • สุภาษิต

  แปลว่า
  น. ถ้อยคําหรือข้อความที่กล่าวสืบต่อกันมาช้านานแล้ว มีความหมายเป็นคติสอนใจ เช่น รักยาวให้บั่น รักสั้นให้ต่อ นํ้าเชี่ยวอย่าขวางเรือ. (ส.; ป. สุภาสิต ว่า ถ้อยคําที่กล่าวดีแล้ว).

  999+
  views

 • สอนใจ

  แปลว่า
  ว. ที่เตือนสติตนเอง เช่น สุภาษิตสอนใจ หนังสือสอนใจ.

  999+
  views

 • เป็นแดน

  แปลว่า
  ว. เป็นไปเสมอ, เป็นประจํา, เช่น นั่งที่ไหนนินทาเขาเป็นแดน. (สุภาษิตสอนหญิง).

  999+
  views

 • ตุ๊ดตู่,ตุ๊ดตู่ ๔

  แปลว่า
  น. ชื่อสัตว์ชนิดหนึ่ง เช่น ในบทดอกสร้อยสุภาษิตว่า “ตุ๊ดเอ๋ยตุ๊ดตู่ ในเรี่ยวในรูช่างอยู่ได้...”.

  999+
  views

 • ขี้ถัง

  แปลว่า
  (ปาก) ว. เลวทราม เช่น จงหลีกเลี่ยงเสียให้พ้นคนขี้ถัง. (สุภาษิตสุนทรภู่).

  999+
  views

 • กรุยกราย

  แปลว่า
  ว. เดินทําทีท่าเจ้าชู้; มีท่าทางหยิบหย่ง, ในบทกลอนใช้ว่า กรายกรุย ก็มี เช่น อย่านุ่งลายกรายกรุยทําฉุยไป. (สุภาษิตสุนทรภู่).

  999+
  views

 • กระสวน

  แปลว่า
  น. แบบ เช่น อย่าคบพวกหญิงพาลสันดานชั่ว ที่แต่งตัวไว้จริตผิดกระสวน. (สุภาษิตสุนทรภู่); แบบตัวอย่างสําหรับสร้างหรือทําของจริง เช่น กระสวนเรือน กระสวนเสื้อ.

  999+
  views

 • เสีย,เสีย ๑

  แปลว่า
  ก. เสื่อมลงไป, ทำให้เลวลงไป, เช่น เสียเกียรติ เสียศักดิ์ศรี เสียชื่อ; สูญไป, หมดไป, สิ้นไป, เช่น เสียแขน เสียชีวิต เสียทรัพย์; ชำรุด เช่น ถนนเสีย ทางเสีย; ใช้ไม่ได้ เช่น เครื่องไฟฟ้าเสียหมดทุกอย่าง รถเสียกลางทาง; ยับเยิน, ย่อยยับ, เช่น ปีนี้ฝนแล้งจัดเรือกสวนไร่นาเสียหมด, เสียหาย ก็ว่า; บูด เช่น แกงหม้อนี้เสียหมดทั้งหม้อ, เน่า เช่น ผลไม้เข่งนี้เสียแล้ว; ไม่ดี เช่น ราขึ้น ขนมปังจึงเสียหมดทั้งแถว เธอดัดผมบ่อยเกินไป ทำให้ผมเสีย; จ่ายเงิน, ชำระเงิน, เช่น เสียภาษี เสียค่าโทรศัพท์; หมดทรัพย์สินไปเพราะการพนัน เช่น เสียไพ่ เสียม้า; ตาย เช่น เขาเสียไปหลายปีแล้ว; (โบ) ทิ้ง เช่น ที่ขวากหนามอย่าเสียเกือก. (สุภาษิตพระร่วง), เสียไฟเป่าหิ่งห้อย. (ลอ).\nว. ที่ไม่ดี เช่น นิสัยเสีย น้ำเสีย; พิการ เช่น ตาเสีย ขาเสีย; บูด เช่น อย่ากินแกงเสีย จะปวดท้อง.

  999+
  views

ค้นหา "สุภาษิต" ที่อยู่ใน พุทธสุภาษิต ทั้งหมด

ค้นหา "สุภาษิต" ที่อยู่ใน ปรัชญาจากพระคัมภีร์ไบเบิล ทั้งหมด

ค้นหา "สุภาษิต" ที่อยู่ใน สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล ทั้งหมด

 • Actions speak louder than words.

  แปลว่า
  การกระทำสำคัญกว่าการพูด
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  999+
  views

 • All things are difficult before they are easy.

  แปลว่า
  ลำบากก่อนไปสบายเมื่อปลายมือ
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  732
  views

 • The grass is greener on the other side.

  แปลว่า
  ของต้องห้าม ย่ามใจ ให้ประสงค์
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  885
  views

 • Barking dogs seldom bite.

  แปลว่า
  หมาเห่ามักไม่กัด
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  644
  views

 • Beauty is but skin deep.

  แปลว่า
  สวยแต่รูป จูบไม่หอม
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  788
  views

 • Better be sure than sorry.

  แปลว่า
  กันไว้ดีกว่าแก้
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  568
  views

 • Better be the head of a dog than the tail of a lion.

  แปลว่า
  เป็นราชาในกระท่อม ดีกว่าเป็นขี้ข้าในปราสาท
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  775
  views

 • Better late than never.

  แปลว่า
  สายดีกว่าขาด
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  733
  views

 • A bird in the hand is worth two in the bush.

  แปลว่า
  สิบเบี้ยใกล้มือ ยี่สิบไกลมือ
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  999+
  views

 • Blood is thicker than water.

  แปลว่า
  เลือดข้นกว่าน้ำ
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  797
  views

 • Burn not your house to fright the mouse away.

  แปลว่า
  ขี่ช้างจับตั๊กแตน
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  584
  views

 • Call a spade a spade.

  แปลว่า
  พูดให้ตรงจุดดีกว่าจะน่าฟัง
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  492
  views

 • The child is father of the man.

  แปลว่า
  เด็กวันนื้คือผู้ใหญ่วันหน้า
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  616
  views

 • Children should be seen and not heard.

  แปลว่า
  เป็นเด็กควรรู้จักกาละเทศะ
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  639
  views

 • Courtesy  costs nothing.

  แปลว่า
  จะอ่อนน้อม อ่อนไว้ไม่สิ้นเปลือง
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  758
  views

 • Don't put the cart before the horse.

  แปลว่า
  ทำสิ่งใดจงทำไปให้ถูกหลัก ไหนควรจักทำก่อนหรือทำหลัง อย่าปนปะคละยุ่งกันนุงนัง หน้าไว้หลัง หลังไว้หน้าพาเสียการ
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  885
  views

 • A drowning man will clutch at a straw.

  แปลว่า
  คนจมน้ำ จักไขว้คว้า แม้หญ้าฟาง
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  491
  views

 • Easier said than done.

  แปลว่า
  พูดง่ายแต่ทำยาก
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  559
  views

 • Every man is his own worst enemy.

  แปลว่า
  ศัตรูร้าย คือนิสัยชั่ว ของตัวเอง
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  884
  views

 • Experience is the mother of wisdom.

  แปลว่า
  ผิดเป็นครู
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  590
  views

 • The eye is bigger than the belly.

  แปลว่า
  คนตะกละมักไม่ประมาณท้อง
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  932
  views

 • Familiarity breeds contempt.

  แปลว่า
  เล่นกับหมา หมาเลียปาก เล่นกับสาก สากต่อยหัว
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  629
  views

 • First come, first served.

  แปลว่า
  ถึงก่อนได้ก่อน
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  562
  views

 • Forbidden fruit is sweetest.

  แปลว่า
  ยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุ
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  662
  views

 • Forewarned is  forearmed.

  แปลว่า
  กันไว้ดีกว่าแก้
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  584
  views

 • Fortune knocks at least once at every man's gate.

  แปลว่า
  โอกาสทอง มักผ่านมา เพียงหนเดียว จึงควร
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  778
  views

 • Half a loaf is better than no bread.

  แปลว่า
  จงพอใจในสิ่งที่ได้มา แม้จะไม่สมใจเท่าใดนัก
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  653
  views

 • He laughs best who laughs last.

  แปลว่า
  หัวเราะทีหลังดังกว่า
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  681
  views

 • He that has a great nose thinks everybody is speaking of it.

  แปลว่า
  จงอย่าทำตัวเป็นวัวสันหลังหวะ
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  757
  views

 • He who hesitates is lost.

  แปลว่า
  ความลังเล นำไปให้พลาดหวัง
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  693
  views

 • A house divided against itself cannot stand.

  แปลว่า
  การแตกความสามัคคีในหมู่คณะ นำมาซึ่งความพินาศ
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  797
  views

 • Hunger is the best sauce.

  แปลว่า
  ความหิวทำให้อาหารออกรส
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  656
  views

 • If it were not for hope, the heart would break.

  แปลว่า
  หากหมดหวังก็หมดพลังใจ
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  636
  views

 • If the blind lead the blind, both shall fall into the ditch.

  แปลว่า
  เตี้ยอ้มค่อม
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  439
  views

 • If the mountain will not come to Mohammed, 

  แปลว่า
  ถ้าเอาชนะเองไม่ได้ ก็จงเชื่อฟังผู้ชนะก็แล้วกัน
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  887
  views

 • Mohammed must go to the mountain.

  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  680
  views

 • If you want a thing well done, do it yourself.

  แปลว่า
  อย่ายืมจมูกคนอื่นมาหายใจ
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  982
  views

 • In for a penny, in for a pound.

  แปลว่า
  เลยตามเลย
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  769
  views

 • It is useless to flog a dead horse.

  แปลว่า
  อย่าฟื้นฝอยหาตะเข็บ เราก็จิต คิดดูเล่าเขาก็ใจ ปลูกอื่นใยปลูกไมตรีดีกว่าพาล
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  999+
  views

 • It takes all sorts to make a world.

  แปลว่า
  น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าอัชฌาสัย
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  892
  views

 • Keep something for a rainy day.

  แปลว่า
  จะสะสมทรัพย์ไว้ในยามยาก
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  999+
  views

 • Kill not the goose that lays the golden eggs.

  แปลว่า
  อย่าโลภมาก จะลาภหาย
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  999+
  views

 • Look before you leap.

  แปลว่า
  จะทำกิจ คิดการให้รอบคอบ
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  999+
  views

 • Love me, love my dog.

  แปลว่า
  ขอให้รักฉันอย่างไม่ลืมหูลืมตา
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  999+
  views

 • Make hay while the sun shines.

  แปลว่า
  น้ำขึ้นให้รีบตัก
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  999+
  views

 • A man is as old as he feels, and a woman is as old as she looks.

  แปลว่า
  หญิงแก่ที่กาย ชายแก่ที่ใจ
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  814
  views

 • Men are known by the company they keep.

  แปลว่า
  จะมองคนชั่วดีก็ที่มิตร
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  999+
  views

 • Never put off till tomorrow what may be done today.

  แปลว่า
  อย่าผลัดวัดประกันพรุ่ง
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  999+
  views

 • Never say die.

  แปลว่า
  ชีวิตนี้ย่อมมีหวัง
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  999+
  views

 • No new is good news.

  แปลว่า
  ไม่มีข่าว นั่นแหละข่าวดี
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  802
  views

 • Once bitten, twice shy.

  แปลว่า
  โดนเข้าครั้ง ยั้งไปนาน
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  874
  views

 • Rome was not built in a day.

  แปลว่า
  อะไรก็ไม่พ้นความพยายาม
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  994
  views

 • There's a black sheep in every flock.

  แปลว่า
  ในทุกหมู่ชน มักมีคนชั่วปนอยู่
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  520
  views

 • There is honour among thieves.

  แปลว่า
  แม้ในหมู่โจรก็ยังมีสัจจะ
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  740
  views

 • There is no pleasure without pain.

  แปลว่า
  ไม่มีสุขใดที่ไร้ทุกข์
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  814
  views

 • What the eye doesn't see the heart doesn't grieve over.

  แปลว่า
  ไม่รู้เสียแล้วก็แล้วไป
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  470
  views

 • You cannot teach an old dog new tricks.

  แปลว่า
  ไม้แก่ดัดยาก
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  541
  views

 • You may lead a horse to water, but you cannot make him drink.

  แปลว่า
  อย่าข่มเขา โคขืน ให้กินหญ้า
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  769
  views

 • As well be hanged for a sheep as a lamb.

  แปลว่า
  ตกกระไดพลอยโจน
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  773
  views

 • As you make your bed, so you must lie in it.

  แปลว่า
  ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  735
  views

 • Better bend than break.

  แปลว่า
  จงเป็นเยี่ยงต้นอ้อทีลู่ลม
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  635
  views

 • Books and friends should be few but good.

  แปลว่า
  จะคบมิตรคิดให้ดีอย่ามีมาก อ่านลำบากมากเล่ม หนังสือหนา   น้อยเล่มน้อยคนเถิดเกิดปัญญา เลือกคุณค่าเลิศไซร้ใช่ปริมาณ
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  911
  views

 • A bully is always a coward.

  แปลว่า
  พาลชนคือคนขลาด
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  487
  views

 • A cat has nine lives.

  แปลว่า
  ไม่ถึงที่ตายก็ไม่วายชีวาวาตม์
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  584
  views

 • Charity begins at home.

  แปลว่า
  ความรักใคร่ไม่ตรีเกิดที่บ้าน แผ่ไพศาลออกไปในภายหลัง
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  747
  views

 • Clothes do not make the man.

  แปลว่า
  คนมิได้งามเพราะแต่ง
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  625
  views

 • Cowards die many times before their deaths.

  แปลว่า
  คนขลาดตายหลายครั้ง
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  436
  views

 • The cowl does not make the monk.

  แปลว่า
  เป็นภิกษุสงฆ์มิใช่ตรงจีวร
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  486
  views

 • Death is the great leveller.

  แปลว่า
  ทุกคนไปทันกันหมดที่เชิงตะกอน
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  628
  views

 • Discretion is the better part of valour.

  แปลว่า
  กล้านักมักบิ่น
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  453
  views

 • Don't cut the bough you are standing on.

  แปลว่า
  ให้แน่ใจเสี่ยก่อนจึงค่อยทำ
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  464
  views

 • Don't make a mountain out of a molehill.

  แปลว่า
  อย่าขี่ช้างจับตั๊กแตน
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  629
  views

 • Don't ride the high horse.

  แปลว่า
  อย่าใฝ่สูงให้เกินศักดิ์
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  668
  views

 • Don't wash your dirty linen in public.

  แปลว่า
  อย่าสาวไส้ให้กากิน
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  734
  views

 • The early bird catches the worm.

  แปลว่า
  ถึงก่อนได้ก่อน
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  917
  views

 • Every cloud has a silver lining.

  แปลว่า
  ชีวิตนี้ยังมีหวัง
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  954
  views

 • Every man has his price.

  แปลว่า
  เอาสินการสอดจ้าง แข็งดั่งเหล็กเงินง้าง อ่อนได้โดยใจ
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  874
  views

 • Everything comes to him who waits.

  แปลว่า
  ช้า ๆ ได้พร้าสองเล่มงาม
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  851
  views

 • Evil be to him who evil thinks.

  แปลว่า
  หากจิตคิดชั่วไซร้ ชั่วนั้นพลันสนอง
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  677
  views

 • An eye for an eye, and a tooth for a tooth.

  แปลว่า
  ให้ทุกข์แก่ท่าน ทุกข์นั้นถึงตัว
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  766
  views

 • Give and take.

  แปลว่า
  มิตรจิตรก็มิตรใจ
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  744
  views

 • Half the word knows not how the other half lives.

  แปลว่า
  ต่างคนก็ต่างอยู่ ซีกโลกโน้นบ่รู้ (คนรวย) ซีกโลกนี้เป็นไฉน (คนจน)
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  702
  views

 • Haste makes waste.

  แปลว่า
  ช้าเป็นการนานเป็นคุณ
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  693
  views

 • He that cannot obey cannot command.

  แปลว่า
  ผู้ที่ไม่เคยเชื่อฟัง ก็จะออกคำสั่งไม่เป็น
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  561
  views

 • He who begins many things, finisher but few.

  แปลว่า
  คนจับจดทำอะไรมักไม่สำเร็จ
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  463
  views

 • He who excuses himself accuses himself.

  แปลว่า
  คนที่ชอบอภัยให้ตัวเอง มักคิดว่าตนผิด
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  660
  views

 • He who pays the piper calls the tune.

  แปลว่า
  อยากเป็นใหญ่เป็นได้ถ้ามีเงิน
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  482
  views

 • He who would climb the ladder must begin at the bottom.

  แปลว่า
  การขึ้นบันได ต้องไต่ไปทีละขั้น
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  673
  views

 • Health is better than wealth.

  แปลว่า
  ร่างกายสมบูรณ์ ดีกว่าทรัพย์สมบูรณ์
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  724
  views

 • Hitch your wagon to a star.

  แปลว่า
  จงตั้งความมุ่งหมายไว้ให้สูง
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  689
  views

 • Hope springs eternal in the human breast.

  แปลว่า
  ชีวิตนี้ยังมีหวัง
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  557
  views

 • Idle folk have the least leisure.

  แปลว่า
  คนขี้เกียจมักไม่มีเวลาพัก
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  567
  views

 • In wine there is truth.

  แปลว่า
  คนเมามักพูดจริง
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  957
  views

 • It's a long lane that has no turning.

  แปลว่า
  หากโชคไม่ดี วันหน้ามันจะต้องดีขึ้น เพราะโชค
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  875
  views

 • It is too late to lock the stable when the horse has been stolen.

  แปลว่า
  วัวหายล้อมคอก
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  917
  views

 • It takes two to make a quarrel.

  แปลว่า
  ตบมือข้างเดียวไม่ดัง
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  999+
  views

 • A jack of all trades is master of none.

  แปลว่า
  อย่าจับปลาหลายมือ
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  999+
  views

 • Know your own faults before blaming others for theirs.

  แปลว่า
  ว่าแต่เขา อิเหนาเป็นเอง
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  999+
  views

 • The leopard cannot change his spots.

  แปลว่า
  เสือดาวเปลี่ยนลายไม่ได้ฉันใด ทรชนก็ไม่อาจเปลี่ยนสันดานชั่วฉันนั้น
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  999+
  views

 • Let sleeping dogs lie.

  แปลว่า
  อย่าแกว่งเท้าเข้าหาเสี้ยน
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  979
  views

 • A liar is not believed when he tells the truth.

  แปลว่า
  เด็กเลี้ยงแกะ
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  918
  views

 • Live and learn.

  แปลว่า
  อยู่ไป เรียนไป
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  975
  views

 • Live and let live.

  แปลว่า
  อยู่กันไป จงใช้ชีวิตอย่างที่คุณต้องการ และยอมให้คนอื่นดำเนินชีวิตเขาตามที่เขาต้องการ
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  953
  views

 • Love is blind.

  แปลว่า
  ความรักทำให้คนตาบอด
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  999+
  views

 • A miss is as good as a mile.

  แปลว่า
  สอบเกือบได้ ก็หมายว่าตก
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  979
  views

 • New brooms sweep clean.

  แปลว่า
  เลื่อนตำแน่งการงานเบิกบานใจ ชักเห่อใหญ่วุ่นทำน่ารำคาญ
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  829
  views

 • The pen is mightier than the sword.

  แปลว่า
  ปากกาน่ากลัวกว่ากระบอกปืน
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  999+
  views

 • A rich man's joke is always funny.

  แปลว่า
  มีเงินเขาก็นับว่าน้อง มีทองเขาก็นับว่าพี่
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  894
  views

 • A rolling stone gathers no moss.

  แปลว่า
  คนจับจดทำอะไรไม่เป็นผล ใครจะทนมั่นหมายคนหลายใจ
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  999+
  views

 • Some people cannot see the wood for the trees.

  แปลว่า
  เส้นผมบังภูเขา
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  526
  views

 • Still waters run deep.

  แปลว่า
  น้ำนิ่งไหลลึก
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  711
  views

 • Strike while the iron is hot.

  แปลว่า
  น้ำขึ้นให้รีบตัก
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  893
  views

 • Take care of the pence and the pounds will take care of themselves.

  แปลว่า
  ฝนตกทีละหยดยังเต็มตุ่มได้
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  502
  views

 • Those who live in glass houses should not throw stones.

  แปลว่า
  สำรวจตัวเสียก่อนจะค่อนเขา ตัวของเราก็ยังมีที่ตำหนิ
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  694
  views

 • Time and tide wait for no man.

  แปลว่า
  เวลาและกระแสน้ำไม่คอยใคร
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  629
  views

 • To err is human.

  แปลว่า
  สี่เท้ายังรู้พลาด นักปราชญ์ยังรู้พลั้ง สองขาโด่เด่ก็ต้องเซไปบ้าง
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  648
  views

 • Two heads are better than one.

  แปลว่า
  สองหัวดีกว่าหัวเดียว
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  769
  views

 • Variety is the spice of life.

  แปลว่า
  ใครจะทนกินน้ำพริกถ้วยเดียวได้
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  653
  views

 • Virtue is its own reward.

  แปลว่า
  กุศลกรรมทำให้เกิดกุศลจิต
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  530
  views

 • Waste not, want not.

  แปลว่า
  มีสลึงพึงประจบให้ครบบาท จักไม่ขาดสิ่งของต้องประสงค์
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  601
  views

 • The way to a man's heart is through his stomach.

  แปลว่า
  เสน่ห์ปลายจวักผัวรักจนตาย
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  698
  views

 • Where there's a will there's a way.

  แปลว่า
  ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั้น
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  999+
  views

 • You cannot get blood out of a stone.

  แปลว่า
  อย่าหาเลือดกับปู
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  800
  views

 • After a storm comes a calm.

  แปลว่า
  ชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดหน
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  989
  views

 • All road lead to Rome.

  แปลว่า
  มีหลายทางที่จะไปถึงจุดหมายเดียวกัน
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  601
  views

 • All that glitters is not gold.

  แปลว่า
  สิ่งแวววาวทั้งหลายมิใช่ทองเสมอไป
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  999+
  views

 • A bad workman always blames his tools.

  แปลว่า
  รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  999+
  views

 • Beauty is in the eye of  the beholder.

  แปลว่า
  ลางเนื้อ ชอบลางยา
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  580
  views

 • Beggars must not be choosers.

  แปลว่า
  ยามไร้ เด็ดดอกหญ้า แซมผม
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  610
  views

 • Better the devil you know than the devil you don't know.

  แปลว่า
  รู้กับไม่รู้ เลือกที่รู้ไว้ดีกว่า
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  628
  views

 • Birds of a feather flock together.

  แปลว่า
  สัตว์พันธุ์เดียวกันย่อมสังสรรร่วมกัน
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  731
  views

 • Brevity is the soul of wit.

  แปลว่า
  พูดสั้น ๆ นั้นฟังง่ายเข้าใจดี
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  803
  views

 • The bull must be taken by the horns.

  แปลว่า
  ยามผจญความยากวิบากนั้น จงสู้มันสุดชีวีอย่าหนีหน้า
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  791
  views

 • Busiest men find the most time.

  แปลว่า
  ยิ่งขยัน ยิ่งมีเวลามาก
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  424
  views

 • Cleanliness is next to godliness.

  แปลว่า
  สะอาดกายเจริญวัย  สะอาดใจเจริญสุข
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  638
  views

 • Cut your coat according to your cloth.

  แปลว่า
  นกน้อยทำรังน้อยแต่พอตัว
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  834
  views

 • Do not cast your pearls before swine.

  แปลว่า
  อย่ายื่นแก้วให้วานร
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  805
  views

 • Don't count your chickens before they are hatched.

  แปลว่า
  อย่าหมายน้ำบ่อหน้า
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  805
  views

 • Don't put all your eggs in one basket.

  แปลว่า
  จงระวัง อย่าประมาท
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  970
  views

 • Every ass likes to hear himself bray.

  แปลว่า
  คนโง่ชอบอวดฉลาด
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  758
  views

 • Every family has a skeleton in the cupboard.

  แปลว่า
  ไฟในอย่านำออก  ไฟนอกอย่านำเข้า
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  817
  views

 • The exception proves the rule.

  แปลว่า
  กฎเกณฑ์ทุกข้อย่อมมีข้อยกเว้น
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  562
  views

 • A friend in need is a friend indeed'

  แปลว่า
  เพื่อนแท้คือเพื่อนในยามยาก
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  685
  views

 • Give a thief enough rope and he'll hang himself.

  แปลว่า
  ให้โอกาสคนชั่วทำชั่ว ความชั่วนั้นจะบั่นทอนตัวเขาเอง
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  854
  views

 • Give knaves an inch and they will take a yard.

  แปลว่า
  ให้เฟื้องเอาสลึง
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  572
  views

 • The grapes are sour.

  แปลว่า
  หมาจิ้งจอกกับองุ่นเปรี้ยว
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  850
  views

 • The greatest talkers are the least doers.

  แปลว่า
  คนพูดมากมักทำน้อย
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  592
  views

 • If at first you don't succeed, try, try, try again.

  แปลว่า
  ถ้าพยายามครั้งแรกไม่สำเร็จ ก็อย่าท้อถอย
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  640
  views

 • If there were no clouds, we should not enjoy the sun.

  แปลว่า
  ถ้าไม่เคยทุกข์ จะรู้หรือว่าสุขนั้นเป็นไฉน
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  796
  views

 • It is easy to be wise after the event.

  แปลว่า
  อวดรู้ทีหลังเหตุเกิดมันง่ายมาก
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  921
  views

 • It is no use crying over spilt milk.

  แปลว่า
  ผิดพลาดไปแล้ว ก็แล้วกันไป จะร้องไห้ไปทำไม ร้องไปก็ไม่ได้คืนมา
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  999+
  views

 • It never rains but it pours.

  แปลว่า
  เวลาโชคร้าย มักโชคร้ายพร้อมกันหลาย ๆ ครั้ง
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  950
  views

 • Judge not, that ye be not judged.

  แปลว่า
  ดูตัวเองก่อนจึงค่อยค่อนเขา
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  984
  views

 • Knowledge is power.

  แปลว่า
  วิทยาการคือทางไปสู่อำนาจ
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  999+
  views

 • Laugh and the world laughs with you, weep and weep alone.

  แปลว่า
  เพื่อนกินหาง่ายเพื่อนตายหายาก
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  793
  views

 • Learn to walk before you run.

  แปลว่า
  จะพากเพียรเขียนอ่านการหนังสือ จะได้หรือรวดเดียวจบสมุดไข ต้องค่อยอ่านคอยเพียรค่อยเขียนไป  มีหรือไม่ใครวิ่งได้ก่อนเดิน
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  999+
  views

 • Like father, like son.

  แปลว่า
  ลูกไม้ย่อมหล่นไม่ไกลต้น
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  999+
  views

 • Live not to eat, but eat to live.

  แปลว่า
  กินเพื่ออยู่ อย่าอยู่เพื่อกิน
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  842
  views

 • Necessity is the mother of invention.

  แปลว่า
  ความจำเป็นเป็นบ่อเกิดของการประดิษฐ์
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  999+
  views

 • Nothing is given so freely as advice.

  แปลว่า
  ไม่มีอะไรให้ได้ง่ายเท่าคำแนะนำ
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  805
  views

 • One is  never too old to learn.

  แปลว่า
  ไม่มีใครแก่เกินเรียน
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  999+
  views

 • Patience is a virtue.

  แปลว่า
  จงตั้งมั่นในขันติ
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  859
  views

 • Rats desert a sinking ship.

  แปลว่า
  มองเห็นภัยมีก็เผ่นหนีเอาตัวรอด
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  975
  views

 • Speech is silver, silence is golden.

  แปลว่า
  พูดไปสองไพเบี้ย นิ่งเสียตำลึงทอง
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  999+
  views

 • A stitch in time saves nine.

  แปลว่า
  จงตัดไฟแต่ต้นลม
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  848
  views

 • There is no smoke without fire.

  แปลว่า
  ถ้าไม่มีไฟก็ไม่มีควัน
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  755
  views

 • Too many cooks spoil the broth.

  แปลว่า
  มากหมอก็มากความ
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  820
  views

 • Truth is stranger than fiction.

  แปลว่า
  ความเป็นจริง ประหลาดยิ่ง กว่านิยาย
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  630
  views

 • When in Rome do as the Romans do.

  แปลว่า
  เข้าเมืองตาหลิ่วก็ต้องหลิ่วตาตาม
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  717
  views

 • When the cat is away the mice will play.

  แปลว่า
  แมวไม่อยู่ หนูร่าเริง
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  554
  views

ค้นหา "สุภาษิต" ที่อยู่ใน คำพังเพย ทั้งหมด

 • ในน้ำมีปลาในนามีข้าว


  ดินแดนที่มีความอุดมสมบูรณ์ ผู้คนไม่อดอยากปากแห้ง โดยเทียบได้กับในแหล่งน้ำทุกที่มีปลาให้จับเป็นอาหารและในนาก็มีข้าวอุดมสมบูรณ์

  ขยายความ : สุภาษิตสำนวนไทยคำว่า ในน้ำมีปลาในนามีข้าว นิยมใช้กับพื้นที่หรือดินแดนที่มีความอุดมสมบูรณ์ ในน้ำมีปลามากมาย ในนาก็มีข้าวอย่างเหลือเฟือ ตัวอย่างเช่นประเทศไทยของเรา ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างของคำว่าในน้ำมีปลาในนามีข้าวได้เป็นอย่างดี

  999+
  views

พบผลการค้นหาเป็นแอปพลิเคชัน ดังนี้

แอปพลิเคชัน

พบผลการค้นหาเป็นบทความ ดังนี้