คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด หมวด ญ.

อัปเดตเมื่อ 4/4/2018, 7:25:14 AM

จำนวนการเข้าชม 359 ครั้ง

คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด หมวด ญ.

ศึกษาก่อนเริ่มทำ quiz ได้ที่ คำไทยที่มักเขียนผิด - หมวด ญ

เริ่มทำการทดสอบ


ใส่ชื่อผู้เล่นผู้ทำคะแนนได้สูงสุด

1

too

คะแนน 100%

2

+

คะแนน 100%

3

Wa

คะแนน 100%

4

Chayanis

คะแนน 100%

5

mass

คะแนน 100%