คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด B.

อัปเดตเมื่อ 4/1/2018, 6:18:34 PM

จำนวนการเข้าชม 604 ครั้ง

คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด B.

ศึกษาก่อนเริ่มทำ quiz ได้ที่ คำทับศัพท์ - หมวด B

เริ่มทำการทดสอบ


ใส่ชื่อผู้เล่นผู้ทำคะแนนได้สูงสุด

1

ผมเบสนะ

คะแนน 100%

2

เบสเอง

คะแนน 100%

3

ีันีรนีีีนาร่

คะแนน 100%

4

กรรณิการ์ นริศรา

คะแนน 100%

5

กรรณิการ์ นริศรา

คะแนน 100%