อาวุธ | ศัสตราวุธ | ศาสตราวุธ คืออะไร

อาวุธ | ศัสตราวุธ | ศาสตราวุธ คืออะไร
เนื้อหาในหน้านี้

เป็นอีกหนึ่งชุดคำในภาษาไทยที่ได้ยินแล้วสับสนได้อยู่เรื่อย ๆ เหมือนกัน เพราะเป็นคำที่เขียนได้หลายแบบ

 

อาวุธ

คำว่า อาวุธ หมายถึง เครื่องมือที่ใช้ในการทำร้าย ทำลาย ป้องกัน ต่อสู้ หรือฆ่า เช่น ก้อนหิน ไม้คมแฝก มีด ปืน ระเบิด เป็นต้น

 

ศัสตราวุธ

คำว่า ศัสตราวุธ หมายถึง อาวุธที่ใช้ในการรบ เป็นอาวุธที่ร้ายแรง มีอำนาจการทำลายล้างสูง รวมทั้งปืนผาหน้าไม้ที่เป็นเครื่องทำลายล้างศัตรู.

คำว่า ศัสตราวุธ มาจากคำภาษาสันสกฤตว่า ศสฺตฺร (อ่านว่า สัด-ตฺระ) แปลว่า เครื่องฟันแทง กับคำว่า อาวุธ.

คำว่า ศัสตราวุธ จึงหมายถึงของมีคม เครื่องฟันแทง และอาวุธต่าง ๆ ที่ใช้ในการล่า ประหาร ทำร้ายร่างกาย ป้องกัน หรือต่อสู้ กับฝ่ายตรงข้าม เช่น มีด ดาบ หอก ง้าว ธนู เป็นต้น

คำว่า ศัสตราวุธ ใช้ในวรรณคดี เช่น ศัสตราวุธอรินทร์ ฤๅถูก องค์เอย. และอาจใช้เป็นคำราชาศัพท์ว่า ราชศัสตราวุธ.

 

ศาสตราวุธ

เป็นคำที่มีความหมายเดียวกับ ศัสตราวุธ เลย ใช้แทนกันได้

 

 

จะเห็นได้ว่า คำว่า อาวุธ มีความหมายกว้างกว่า ศัสตราวุธ และ ศาสตราวุธ เพราะว่า มีความหมายรวมถึง อาวุธทั้งที่มีคมและไม่มีคม และรวมถึงสติปัญญาหรือสิ่งอื่นที่สามารถใช้ทำลายล้างผู้อื่นได้ด้วย

 

ขอขอบคุณ

สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

 


อ่านต่อเพิ่มเติม