อักษรย่อชื่อเดือนทั้ง 12 เดือน

อักษรย่อชื่อเดือนทั้ง 12 เดือน

ใครมีปัญหาเรื่องการจำเดือนบ้าง ยกมือขึ้น!! แอดมินหล่ะคนนึงที่จำไม่ค่อยได้ วันนี้เลยเขียนโน๊ตเป็นบทความไว้ทวนความจำและเผื่อจะมีประโยชน์กับเพื่อน ๆ ท่านอื่นด้วย เอาเป็นว่าไปดูกันเลยว่าแต่ละเดือนเรียงลำดับยังไงและมีตัวย่อเป็นอะไรกันบ้าง

รายชื่อเดือนและอักษรย่อของเดือน

ลำดับ ชื่อเดือน อักษรย่อ
1 มกราคม ม.ค.
2 กุมภาพันธ์ ก.พ.
3 มีนาคม มี.ค.
4 เมษายน เม.ย.
5 พฤษภาคม พ.ค.
6 มิถุนายน มิ.ย.
7 กรกฎาคม ก.ค.
8 สิงหาคม ส.ค.
9 กันยายน ก.ย.
10 ตุลาคม ต.ค.
11 พฤศจิกายน พ.ย.
12 ธันวาคม ธ.ค.

 

 

 

 

 

อักษรย่อภาษาไทยของเดือนทั้ง 12 เดือน

 1. อักษรย่อหรือตัวย่อของเดือน มกราคม จะแสดงผล ม.ค.
 2. อักษรย่อหรือตัวย่อของเดือน กุมภาพันธ์ จะแสดงผล ก.พ.
 3. อักษรย่อหรือตัวย่อของเดือน มีนาคม จะแสดงผล มี.ค.
 4. อักษรย่อหรือตัวย่อของเดือน เมษายน จะแสดงผล เม.ย.
 5. อักษรย่อหรือตัวย่อของเดือน พฤษภาคม จะแสดงผล พ.ค.
 6. อักษรย่อหรือตัวย่อของเดือน มิถุนายน จะแสดงผล มิ.ย.
 7. อักษรย่อหรือตัวย่อของเดือน กรกฎาคม จะแสดงผล ก.ค.
 8. อักษรย่อหรือตัวย่อของเดือน สิงหาคม จะแสดงผล ส.ค.
 9. อักษรย่อหรือตัวย่อของเดือน กันยายน จะแสดงผล ก.ย.
 10. อักษรย่อหรือตัวย่อของเดือน ตุลาคม จะแสดงผล ต.ค.
 11. อักษรย่อหรือตัวย่อของเดือน พฤศจิกายน จะแสดงผล พ.ย.
 12. อักษรย่อหรือตัวย่อของเดือน ธันวาคม จะแสดงผล ธ.ค.

 

อาจจะพอเป็นประโยชน์ได้บ้างนะครับ แถมให้อีกนิดเรื่องเทคนิคการดูตัวย่อของเดือนที่มีม.ม้า จะมีแค่ ม.ค.เท่านั้นที่ไม่มีสระ แต่เดือนอื่นต้องประสมสระเพื่อให้เป็นข้อแตกต่างกัน


อ่านต่อเพิ่มเติม