อักษรย่อชื่อเดือนทั้ง 12 เดือน

อักษรย่อชื่อเดือนทั้ง 12 เดือน

ใครมีปัญหาเรื่องการจำเดือนบ้าง ยกมือขึ้น!! แอดมินหล่ะคนนึงที่จำไม่ค่อยได้ วันนี้เลยเขียนโน๊ตเป็นบทความไว้ทวนความจำและเผื่อจะมีประโยชน์กับเพื่อน ๆ ท่านอื่นด้วย เอาเป็นว่าไปดูกันเลยว่าแต่ละเดือนเรียงลำดับยังไงและมีตัวย่อเป็นอะไรกันบ้าง

รายชื่อเดือนและอักษรย่อของเดือน

ที่ ชื่อเดือน อักษรย่อ
1 เดือนมกราคม ม.ค.
2 เดือนกุมภาพันธ์ ก.พ.
3 เดือนมีนาคม มี.ค.
4 เดือนเมษายน เม.ย.
5 เดือนพฤษภาคม พ.ค.
6 เดือนมิถุนายน มิ.ย.
7 เดือนกรกฎาคม ก.ค.
8 เดือนสิงหาคม ส.ค.
9 เดือนกันยายน ก.ย.
10 เดือนตุลาคม ต.ค.
11 เดือนพฤศจิกายน พ.ย.
12 เดือนธันวาคม ธ.ค.

อักษรย่อชื่อเดือน

 

 

 

อักษรย่อภาษาไทยของเดือนทั้ง 12 เดือน

 1. อักษรย่อหรือตัวย่อของ เดือนมกราคม คือ ม.ค.
 2. อักษรย่อหรือตัวย่อของ เดือนกุมภาพันธ์ คือ ก.พ.
 3. อักษรย่อหรือตัวย่อของ เดือนมีนาคม คือ มี.ค.
 4. อักษรย่อหรือตัวย่อของ เดือนเมษายน คือ เม.ย.
 5. อักษรย่อหรือตัวย่อของ เดือนพฤษภาคม คือ พ.ค.
 6. อักษรย่อหรือตัวย่อของ เดือนมิถุนายน คือ มิ.ย.
 7. อักษรย่อหรือตัวย่อของ เดือนกรกฎาคม คือ ก.ค.
 8. อักษรย่อหรือตัวย่อของ เดือนสิงหาคม คือ ส.ค.
 9. อักษรย่อหรือตัวย่อของ เดือนกันยายน คือ ก.ย.
 10. อักษรย่อหรือตัวย่อของ เดือนตุลาคม คือ ต.ค.
 11. อักษรย่อหรือตัวย่อของ เดือนพฤศจิกายน คือ พ.ย.
 12. อักษรย่อหรือตัวย่อของ เดือนธันวาคม คือ ธ.ค.

 

อาจจะพอเป็นประโยชน์ได้บ้างนะครับ แถมให้อีกนิดเรื่องเทคนิคการดูตัวย่อของเดือนที่มีม.ม้า จะมีแค่ ม.ค.เท่านั้นที่ไม่มีสระ แต่เดือนอื่นต้องประสมสระเพื่อให้เป็นข้อแตกต่างกัน


อ่านต่อเพิ่มเติม