วรรณคดี หมายถึงอะไร?
วรรณคดี หมายถึงอะไร?

วรรณคดี หมายถึงอะไร?

เรียนรู้ภาษาไทยในวันนี้ เรามาทำความรู้จักกับ “วรรณคดี” กันนะครับ ว่ามีความหมายว่าอย่างไร และมีกี่แบบ

 

วรรณคดี หมายถึงอะไร?

ความหมายของ วรรณคดี ในพจนานุกรมไทย บัญญัติไว้ว่า

วรรณคดีเป็นวรรณกรรมหรืองานเขียนที่ยกย่องกันว่าดี มีสาระ และมีคุณค่าทางวรรณศิลป์ สามารถทำให้ผู้อ่านเกิดอารมณ์สะเทือนใจ มีความคิดเป็นแบบแผน เหมาะแก่การเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับรู้เรียนรู้ เพราะ สามารถยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นได้ รู้ว่าอะไรควรหรือไม่ควร

 

 

เริ่มใช้วรรณคดีเพื่อประเมินค่าของวรรณกรรม ตั้งแต่เมื่อไหร่?

การใช้คำว่าวรรณคดีเพื่อประเมินค่าของวรรณกรรมเกิดขึ้นในพระราชกฤษฎีกาตั้งวรรณคดีสโมสรในสมัยรัชกาลที่ 6 (พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว) ณ วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2457

รัชกาลที่ 6

 

 

 

ประเภทของวรรณคดี

วรรณคดีแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

  1. วรรณคดีมุขปาฐะ คือ วรรณคดี แบบที่เล่ากันมาปากต่อปาก ไม่ได้บันทึกไว้ เป็นลายลักษณ์อักษร เช่น เพลงพื้นบ้าน นิทานชาวบ้าน บทร้องเล่น
  2. วรรณคดีราชสำนัก หรือ วรรรคดีลายลักษณ์ คือ วรรณคดี แบบที่มีการจดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร เช่น ไตรภูมิพระร่วง พระอภัยมณี อิเหนา ลิลิตตะเลงพ่าย
ไตรภูมิพระร่วง

 

 

วรรณคดีในภาษาไทย

วรรณคดีในภาษาไทย ตรงกับคำว่า "Literature" ในภาษาอังกฤษ

โดยคำว่า Literature ในภาษาอังกฤษมาจากภาษาลาติน แปลว่า การศึกษา ระเบียบของภาษา

สำหรับในภาษาไทย วรรณคดี ปรากฏครั้งแรกในหนังสือพระราชกฤษฎีกาตั้งวรรณคดีสโมสร วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2457 โดยมีความหมายคือ หนังสือที่ได้รับยกย่องว่าแต่งดี นั้นคือมีการใช้ภาษาอย่างดี มีศิลปะการแต่งที่ยอดเยี่ยมทั้งด้านศิลปะการใช้คำ ศิลปะการใช้โวหารและถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ และภาษานั้นให้ความหมายชัดเจน ทำให้เกิดการโน้มน้าวอารมณ์ผู้อ่านให้คล้องตามไปด้วย

กล่าวง่าย ๆ คือ เมื่อผู้อ่าน ๆ แล้วทำให้เกิดความรู้สึกซาบซึ้ง ตื่นเต้นดื่มด่ำ หนังสือเล่มใดอ่านแล้วมีอารมณ์เฉย ๆ ไม่ซาบซึ้งตรึงใจและทำให้น่าเบื่อถือว่าไม่ใช่วรรณคดี

หนังสือที่ทำให้เกิดความรู้สึกดื่มด่ำดังกล่าวนี้จะต้องเป็นความรู้สึกฝ่ายสูง คือทำให้เกิดอารมณ์ความนึกคิดในทางที่ดีงาม ไม่ชักจูงในทางที่ไม่ดี

 

 

ประเภทของวรรณคดีตามลักษณะเนื้อหา

การศึกษาวรรณคดีโดยวิเคราะห์ตามประเภทหรือลักษณะของเนื้อหา สามารถแบ่งย่อยได้เป็นประเภทต่าง ๆ ได้ดังต่อไปนี้

 


จะเห็นได้ว่า คำว่า วรรณคดี เป็นการจัดกลุ่มหรือเป็นประเภทของวรรณกรรม โดยต้องเป็นวรรณกรรมที่เขียนได้ดีนั่นเอง เดี๋ยวบทความหน้า เราไปดูเรื่อง  วรรณกรรม กันต่อครับ

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
http://th.wikipedia.org/wiki/วรรณคดี


อ่านต่อเพิ่มเติม

คำในภาษาไทยที่เกี่ยวข้อง