บทความน่ารู้

ลักษณะนาม

ลักษณะนาม

หลายคนอาจจะเคยเข้าใจผิดและงงกับลักษณะนามของการเรียกสิ่งต่างๆ เรียกว่าอย่างไรกันแน่ วันนี้มาดูกันว่าคำนามเหล่านี้จะมีลักษณะนามเรียกว่าอย่างไร

การใช้ลักษณะนาม

การใช้ลักษณะนามที่ควรรู้ ได้แก่

 • ขิง เรียกเป็น แง่งหรือ หัว
 • เข็ม เรียกเป็น เล่ม
 • เข็มกลัด (เครื่องประดับ) เรียกเป็น อัน
 • เข็มกลัดซ่อนปลาย,เข็มหมุด เรียกเป็น ตัว
 • เข็มขัด เรียกเป็น เส้นหรือสาย
 • แขนทุกข์ เรียกเป็น ปลอก
 • เจดีย์   เรียกเป็น องค์
 • ฉัตร เรียกเป็น คัน
 • ช้างบ้าน เรียกเป็น เชือก
 • ช้างป่า เรียกเป็น ตัว
 • ช้างขึ้นระวาง (เข้าประจำการ) เรียกเป็น ช้าง
 • ฎีกา (ใบแจ้งขอเบิกเงินจากคลัง) เรียกเป็น ฎีกา
 • ถ้าเป็นฎีกา ใบบอกบุญ เรียกเป็น ใบ
 • ฎีกา ที่เป็นหนังสือเขียนนิมนต์พระสงฆ์ เรียกเป็น ฉบับ
 • ตาลปัตร เรียกเป็น เล่ม
 • ตำหนัก เรียกเป็น หลัง
 • ตำหนิ เรียกเป็น แห่ง
 • ทพเจ้า , เทพารักษ์ ,เทวดา ,นางฟ้า เรียกเป็น องค์
 • เทศน์ ,เทศนา เรียกเป็น กัณฑ์
 • เทียนพรรษา เรียกเป็น ต้น
 • พระสงฆ์ เรียกเป็น รูปหรือองค์
 • นรก เรียกเป็น ขุม
 • นักบวช, นักบุญ,บาทหลวง,นักพรต เรียกเป็น รูป
 • นักสิทธิ์ ,พิทยาธร ,แม่ซื้อ, อสุรกาย,นางไม้ เรียกเป็น ตน
 • นอ (สิ่งที่งอกขึ้น เหนือจมูกแรด) เรียกเป็น นอ
 • นาค เรียกเป็น ตัว
 • บายศรี เรียกเป็น สำรับ, บายศรีต้นเรียกเป็น ต้น, บายศรีปากชาม เรียกเป็น ชุด หรือสำรับ
 • ปี่ เรียกเป็น เลา
 • ปรางค์,ปราสาท เรียกเป็น องค์
 • สังข์ (หอยสังข์) เรียกเป็น ขอน
 • สังฆาฏิ เรียกเป็น ผืน
 • สังวาล เรียกเป็น สาย
 • สามเณร ,สามเณรี เรียกเป็น รูป
 • สงฆ์ (ภิกษุ 4 รูปเฉพาะสวดอภิธรรม ) เรียกเป็น สำรับ
 • สงฆ์ (คณะของภิกษุตั้งแต่ 4 รูปขึ้นไป) เรียกเป็น คณะหรือหมู่

  คำในภาษาไทยมีทั้งที่เข้าใจง่ายและเข้าใจยากถ้าเราศึกษาและมั่นใช้บ่อยๆ จะทำให้เรื่องที่คิดว่ายากนั้นดูง่ายลงทันที

ลักษณะนาม