ผู้ให้ย่อมผูกไมตรีไว้ได้

ผู้ให้ย่อมผูกไมตรีไว้ได้
เนื้อหาในหน้านี้

วันนี้มีพุทธสุภาษิตมานำเสนอ เป็นเรื่องเกี่ยวกับการให้

 

ททํ มิตฺตานิ คนฺถติ

อ่านว่า ทะ ทัง มิด ตา นิ คัน ถะ ติ

แปลว่า ผู้ให้ย่อมผูกไมตรีไว้ได้

 

การให้ก็มีอยู่หลายประเภท เช่น

  • ให้เพื่อสงเคราะห์ เช่น การให้แก่พระสงฆ์
  • ให้เพื่ออนุเคราะห์เกื้อกูล ได้แก่
    • ให้แก่ญาติพี่น้อง
    • ให้แก่คนยากจนหรือการบริจาคทั่ว ๆ ไป

 

 

 

 

จิตที่คิดจะเป็นผู้ให้ ย่อมอิ่มเต็มมากกว่าจิตที่คิดแต่จะเอา มือที่ยื่นออกไปเพื่อให้ กับมือที่ยื่นออกไปเพื่อรับ ย่อมแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง

แล้วท่านล่ะ ได้ยื่นมือออกไปนับครั้งไม่ถ้วน แต่ยื่นออกไปในฐานะผู้ให้หรือผู้รับ

อย่าดูถูกบุญกรรมว่าทานน้อย จะไม่คอยตามต้องสนองผล ดังตุ่มน้ำเปิดกว้างรับสายชล ย่อมเปี่ยมล้นด้วยอุทกที่ตกมา

ดังนักปราชญ์หมั่นสั่งสมบ่มบุญบ่อย ทีละน้อยทำไปไม่ไหลหลง ย่อมเต็มเปี่ยมด้วยบุญนั้นเป็นมั่นคง บุญจะส่งเสพสุขไร้ทุกข์เอย


อ่านต่อเพิ่มเติม