คำในภาษาไทยที่อ่านยาก ระดับปราบเซียน!

คำในภาษาไทยที่อ่านยาก ระดับปราบเซียน!

คนไทยจำนวนไม่น้อยต่างก็ต้องเคยเจอกับปัญหาสะกดหรืออ่านคำในภาษาไทยผิดหรือไม่สามารถอ่านออกเลย ทั้งที่ไม่เคยมีปัญหาในเรื่องการอ่านมาก่อน แต่บางคำนั้นก็ยากเกินกว่าที่จะสะกดได้จริง ๆ ซึ่งนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะภาษาไทยถือได้ว่าเป็นภาษาที่ยากมาก ๆ มีพยัญชนะ สระ ตัวสะกดมากมาย และหลักภาษาเองก็มีความซับซ้อน จนบางครั้งไม่รู้ว่าคำ ๆ นั้นควรออกเสียงอย่างไร

ด้วยเหตุนี้เราจึงได้รวบรวมคำในภาษาไทยที่คิดว่าทำให้หลายคนเกิดปัญหาอ่านไม่ออกหรือสะกดไม่ได้ ซึ่งก็มีหลายคำเลยทีเดียว มาดูกันเลยว่ามีคำไหนบ้าง

 

รวมคำในภาษาไทยที่อ่านยาก ระดับปราบเซียน!

 1. กนกนก
  อ่านว่า กน – กะ – หนก

 2. กลศ
  อ่านว่า กลด

 3. กอปร
  อ่านว่า กอบ

 4. คฤธระ
  อ่านว่า คฺรึ – ทฺระ

 5. คฤโฆษ
  อ่านว่า คะ – รึ – โคด

 6. ตฤตียะ
  อ่านว่า ตริ – ตี – ยะ

 7. ตฤท
  อ่านว่า ตริด

 8. ตฤบ หรือ ตฤป
  อ่านว่า ตริบ

 9. ตฤๅ
  อ่านว่า ตรี

 10. ทฤฆ- นำหน้าคำ
  อ่านว่า ทะ – รึ – คะ

 11. ธตรฐ
  อ่านว่า ทะ – ตะ – รด

 12. ธมกรก
  อ่านว่า ทะ – มะ – กะ – หฺรก

 13. ธรง
  อ่านว่า ทรง

 14. ธรณ
  อ่านว่า ทอน

 15. บฤงคพ
  อ่านว่า บอ – ริง – คบ

 16. ปฤงคพ
  อ่านว่า ปริง – คบ

 17. ปฤษฐ
  อ่านว่า ปฺริด – สะ – ถะ

 18. ภฤงคาร
  อ่านว่า พริง – คาร

 19. ภฤดก
  อ่านว่า พรึ – ดก

 20. ภฤดี
  อ่านว่า พรึ – ดี

 

 

 1. มรฑป
  อ่านว่า มอ – ระ – ดบ

 2. มารค
  อ่านว่า มาก

 3. รรรรร (ร 5 ตัว)
  อ่านว่า รอน – รัน หรือ รัน – รอน

 4. รรรรรร (ร 6 ตัว)
  อ่านว่า ระ – รอน – รัน หรือ ระ – รัน – รอน

 5. ลีฬหา
  อ่านว่า ลีน – หา

 6. ศฤคาล, สฤคาล
  อ่านว่า สริ – คาล

 7. ไศล
  อ่านว่า สะ – ไหล

 8. สฤษฎี
  อ่านว่า สะ – หริด – สะ – ดี

 9. หฤทย์
  อ่านว่า หะ – รึด

 10. หฤษฎ์
  อ่านว่า หะ – ริด

 

เหล่านี้คือคำที่อาจพบในงานเขียนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นหนังสือ บทความ วารสาร เป็นต้น หากอ่านผิดอาจทำให้การเข้าใจในความหมายของคำหรือบริบทที่อ่านผิดเพี้ยนไป นอกจากนี้การออกเสียงของคำที่ถูกต้องก็จะสร้างความมั่นใจ ความน่าเชื่อถือให้ผู้อ่านอีกด้วย การเรียนรู้และจดจำคำที่อ่ายยาก ๆ จึงถือได้ว่ามีความจำเป็นอยู่ไม่น้อย หวังว่าคำที่นำมาฝากกันวันนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านในอนาคตไม่มากก็น้อยหากต้องพบเจอคำเหล่านี้

 


อ่านต่อเพิ่มเติม