คำอวยพรปีใหม่อย่างเป็นทางการ

คำอวยพรปีใหม่อย่างเป็นทางการ
คำอวยพรปีใหม่อย่างเป็นทางการ

คำอวยพรปีใหม่อย่างเป็นทางการ ปีเก่าหมดไปปีใหม่ใกล้จะมาถึงแล้ว หลายคนคงเฝ้าตารอคอยเทศกาลแห่งความสุขนี้อย่างใจจดใจจ่อ

เทศกาลปีใหม่มีหลายอย่างให้น่าตื่นเต้นและร่วมกันทำอย่างสนุกสนานรวมถึงการเขียนคำอวยพรปีใหม่ส่งถึงญาติ เจ้านาย เพื่อนร่วมงาน เพื่อนๆ และคนรู้จักกันแล้ว

ตอนนี้เชื่อว่าคงจะมีหลายคนที่ไม่รู้จะเขียนคำอวยพรอย่างไรดี โดยเฉพาะคนไทยเราที่มีคำหลากหลายจนไม่รู้จะสรรหาเหล่าคำไหนมาเขียนอวยพรจึงจะเหมาะสม

 

วันนี้เราจึงได้ยกตัวอย่างคำอวยพรที่เป็นทางการมาให้ทุกคนได้ลองนำไปปรับใช้ให้เข้ากับคนที่จะอวยพรให้ ดังนี้

 

คำอวยพรปีใหม่ ญาติผู้ใหญ่

- ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบันดาลให้… และครอบครัว พบแต่ความสุข ความเจริญตลอดไปเทอญ

- ในศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่ ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว ประสบแต่ความสุข ความเจริญ ด้วยจตุรพิธพรชัยและสัมฤทธิผล ในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

- อำนวยพรขึ้นปีใหม่ให้ล้ำเลิศ ล้วนก่อเกิดสิ่งงามตามประสงค์ สุขภาพแข็งแรงแกร่งดำรง ให้มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนนาน

- ศุภฤกษ์เบิกดิถีขึ้นปีใหม่ ศุภชัยจงก่อเกิดล้ำเลิศผล ศุภลักษณ์งดงามยามยินยล ศุภชนม์พร้อมพรั่งยั่งยืนนาน

- ในวารดิถีขึ้นปีใหม่ ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงดลบันดาลให้ท่าน ประสบแต่ความสุขเกษมสำราญ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

- ปีใหม่นี้ ขอให้คลาย จากทุกข์โศกให้ปลอดโรค พ้นภัย ที่มัวหมอง ให้มีโชค มากลาภ ด้วยเงินทองที่หมายปอง ให้สมหวัง ดั่งใจเทอญ

- ศุภฤกษ์เบิกดิถีขึ้นปีใหม่ น้อมดวงใจขอตั้งจิตอธิษฐาน สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลดลบันดาล ให้สุขศานต์เกษมสันต์นิรันดร์เทอญ

- ในศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลให้ท่านพร้อมครอบครัว ประสบแต่ความสุขด้วยจตุรพิธพรชัยสมบูรณ์พูนผลในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ

- วันนี้ขึ้นปีใหม่ อวยพรให้ท่านสุขสันต์ แช่มชื่นทุกคืนวัน สมดังจิตคิดปรารถนา แม้มีสรรพกิจ จงสัมฤทธิ์ด้วยปัญญา พร้อมคุณธรรมา ก่อเกิดผลแก่ตนเอย

- มอบสิ่งดีปรีดิ์เปรมเกษมสมัย กิจก้าวไกลสุขสวัสดิ์พิพัฒน์ผล สิ่งศักดิ์สิทธิ์เสกสรรบันดาลดล พรมงคลให้พร้อมพรั่งยั่งยืนนาน

- ในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดดลบันดาลให้ท่านและเจ้าหน้าที่ จงประสบแต่ความสุข ความสำเร็จ สมบูรณ์ พูนลาภ ในสิ่งอันพึงปรารถนา ตลอดไป

หรือไปดูเพิ่มเติม 30 คำอวยพรปีใหม่ 2023 (พ.ศ.2566) คำอวยพรวันปีใหม่ผู้ใหญ่ อย่างเป็นทางการ

 

คำอวยพรปีใหม่ เจ้านาย หรือ เพื่อนร่วมงาน

-ในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดดลบันดาลให้ท่านและเจ้าหน้าที่ จงประสบแต่ความสุข ความสำเร็จ สมบูรณ์ พูลลาภ ในสิ่งอันพึงปรารถนา ตลอดไป

-ศุภฤกษ์เบิกดิถีขึ้นปีใหม่ ศุภชัยจงก่อเกิดล้ำเลิศผล ศุภลักษณ์งดงามยามยินยล ศุภชนม์พร้อมพรั่งยั่งยืนนาน

-ศุภฤกษ์เบิกดิถีขึ้นปีใหม่ น้อมดวงใจขอตั้งจิตอธิษฐาน สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลดลบันดาล ให้สุขศานต์เกษมสันต์นิรันดร์เทอญ

-ในศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่ ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว ประสบแต่ความสุข ความเจริญ ด้วยจตุรพิธพรชัยและสัมฤทธิผล ในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

-ในศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลให้ท่านพร้อมครอบครัว ประสบแต่ความสุขด้วยจตุรพิธพรชัย สมบูรณ์พูนผลในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ

-ในวารดิถีขึ้นปีใหม่ ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงดลบันดาลให้ท่าน ประสบแต่ความสุขเกษมสำราญ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

-ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ขออนาจคุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบันดาลให้… และครอบครัว พบแต่ความสุข ความเจริญตลอดไปเทอญ

-วันนี้ขึ้นปีใหม่ อวยพรให้ท่านสุขสันต์ แช่มชื่นทุกคืนวัน สมดังจิตคิดปรารถนา แม้มีสรรพกิจ จงสัมฤทธิ์ด้วยปัญญา พร้อมคุณธรรมา ก่อเกิดผลแก่ตนเอย

-อำนวยพรขึ้นปีใหม่ให้ล้ำเลิศ ล้วนก่อเกิดสิ่งงามตามประสงค์ สุขภาพแข็งแรงแกร่งดำรง ให้มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนนาน

-มอบสิ่งดีปรีดิ์เปรมเกษมสมัย กิจก้าวไกลสุขสวัสดิ์พิพัฒน์ผล สิ่งศักดิ์สิทธิ์เสกสรรบันดาลดล พรมงคลให้พร้อมพรั่งยั่งยืนนาน

-ปีใหม่นี้ ขอให้คลาย จากทุกข์โศกให้ปลอดโรค พ้นภัย ที่มัวหมองให้มีโชค มากลาภ ด้วยเงินทองที่หมายปอง ให้สมหวัง ดั่งใจเทอญ

 

คำอวยพรปีใหม่ เพื่อน

-สุขสันต์วันปีใหม่ ขอให้มีความสุขกาย สบายใจ ปราศจากทุกข์โศก โรคภัยทั้งหลายทั้งปวง

-วันนี้วันดีวันปีใหม่ ขอเทพไท้อวยชัยให้สมหวัง มีความสุขถ้วนหน้าทุกคืนวัน แม้ยามฝันยังสุขทุกเวลา

-ขอให้ปีใหม่ คิดดี ทำดี และพบเจอแต่สิ่งดีๆ ตลอดปี และตลอดไป ขออวยชัยให้มีสุขสมหวัง มีพลังในการต่อสู้ … แฮปปี้นิวเยียร์

-ปีใหม่ วันใหม่ เริ่มชีวิตใหม่ สุข สนุกสดใส สุขสำราญ เบิกบานใจ สวัสดีปีใหม่

 

 

 

 

ในรูปแบบกลอน

 เราได้หาคำอวยพรในรูปแบบบทกลอนอวยพรให้ด้วย ไปดูกันเลย

 

ในวาระตระการผันผ่านนี้

ในวาระตระการผันผ่านนี้                  ขึ้นต้นใหม่อีกทีปีเลยล่วง

อันความทุกข์ท้อทนพ้นทั้งปวง        ที่ผ่านช่วงเวลามาเนิ่นนาน

เบิกแผ่นฟ้านภามหาสวัสดิ์               เปิดฟ้าแล้วแลชัดจัดคำขาน

โดยเรียงถ้อยร้อยความตามต้องการ  อวยพรให้เบิกบานทุกชีวี

ก้มลงกราบศรัทธาแห่งฟ้าแรก          ส่งคำพรอ้อนว่ายแหวกทุกถิ่นที่

ให้ทุกชีพชีวินได้ยินดี                        กับเรื่องราวคราวนี้ปีใหม่มา

ให้ได้เงินได้ทองตามต้องจิต           ปองสิ่งใดไม่ผิดดั่งคิดหา

ประสบรักจักพิมพ์อิ่มโภคา              สมกับที่ปรารถนาทุกประการ

 

(ดวงไฟ) ศุภฤกษ์เบิกฟ้าขึ้นปีใหม่

ศุภฤกษ์เบิกฟ้าขึ้นหน้าใหม่              ขออำนวยอวยชัยให้สุขสันต์

ศุภกาลผ่านพ้นจนเปลี่ยนวัน             เปลี่ยนเดือนผันลาล่วงผ่านช่วงปี

ศุภฤกษ์เบิกฟ้ามาสถิตย์                   ให้มิ่งมิตรไม่หม่นข้องแม้นหมองศรี

ให้หมู่มวลล้วนสรรพโลกพบโชคดี   ให้หมู่เพื่อนทุกเดือนปีมีพรชัย

ศุภฤกษ์เบิกฟ้ามาสนอง                    ให้สุกใสดั่งใจปองต้องสิ่งไหน

ให้ได้มาสมค่าราคาใจ                       จวบจนพ้นผ่านไปตลอดปี (ดวงไฟ)

 

อำนวยชัยสุขสวัสดิ์พิพัฒน์ผล

ศุภฤกษ์ดิถีขึ้นปีใหม่                         อำนวยชัยสุขสวัสดิ์พิพัฒน์ผล

ขออำนาจพระไตรรัตน์บรรดาลดล   สถิตย์ล้นสู่ทายราษฎร์มาตรสีมา

ขอทายเทพคุ้มภัยไทยทั้งผอง         สิ่งใดปองสมมาตรปรารถนา

พ้นสิ่งทุกข์เหล่ามารร้ายภัยพนา       เกิดปัญญาผลาสุขทุกหย่อมเรือน

พรใดเลิศประเสริฐล้ำจงนำสุข          ขจัดทุกข์โภยภัยในผองเพื่อน

ประสงค์สิ่งอันใดให้มาเยือน             อีกทั้งเคลื่อนคลาดแคล้วแผ้วเภทพาล

ให้ชื่อเสียงเกียรติก้องระบือนาม       ทุกเขตคามลือเรื่องล้ำย้ำขับขาน

ทั้งก้าวหน้าภารกิจมิตรการงาน         ประสบสุขทั่วไพศาลสวัสดี (อัคนีรุทร์)

 

กราบไตรรัตน์โชติช่วงมณีใส

กราบไตรรัตน์โชติช่วงมณีใส      เทวาลัยสถิตทิพย์พิมานศรี

โปรดบันดาลให้ไร้ทุกข์สุขชีวี     โพยภัยที่อันตรายสลายพลัน

จงอายุ วรรณะ สุขะ พละเกิด       พรใดเลิศสมจริงในสิ่งฝัน

ให้อยู่ดี มีโชคนับอนันต์               ปีเดือนวันใหม่เวียนเพียรสร้างบุญ

ได้สะสมทางดีมีกุศล                  ได้พบคนผู้ดีที่เกื้อหนุน

ได้พบรักเอื้อเฟื้อและการุญ        ต่างค้ำจุนช่วยเหลือและเจือจาน (ป้ากันนา)

 

วันปีใหม่ทำตัวใหม่ให้ดีขึ้น

ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่                     อวยพรให้เธอนั้นสุขสันต์หนา

มีความสุขไร้โศกโรคโรคา           อีกทั้งหาเงินใช้ได้คล่องดี

ครอบครัวเธอขอเจอแต่ความสุข  ไร้ซึ่งทุกข์สนุกเปรมเกษมศรี

อยากขอให้ค้าขายเฮงเปงท้างปี    สุดท้ายนี้สุขภาพดีทุกวันคืน

วันปีใหม่ทำตัวใหม่ให้ดีขึ้น             สามารถยืนบนแข้งขาพาแช่มชื่น

ทำตัวดีมีคนรักปักใจกลืน               อีกแช่มชื่นแก่ตนเพราะพ้นภัย (doddko9N)

 

ศุภฤกษ์ ดีถี ขึ้นปีใหม่

ศุภฤกษ์ ดิถี ขึ้นปีใหม่                   พรอันใด เป็นมงคล ดลสุขี

มอบแด่กัน ด้วยใจรัก และภักดี    ได้ปราณี เมตตา เผื่อแผ่กัน

ปีใหม่นี้ ขอให้ดี กว่าปีเก่า             เรื่องทุกข์เศร้า โศกใด ให้เปลี่ยนผัน

ทำแต่ดี ย่อมนำสุข ทุกคืนวัน        ขอท่านนั้น นิรทุกข์ สุขเปรมปรีดิ์

ขออำนาจ คุณพระศรี รัตนตรัย      ทวยเทพไท้ สถิตย์ใน ไตรโลกนี้

ดลบันดาล พรทั้งปวง ประเสริฐมี   ทุกสิ่งที่ ได้คิด สัมฤทธิ์ตาม

ให้เกษม เปรมปรีดา นำพาสุข        ทั้งความทุกข์ โรคภัย อย่าได้ถาม

ประสบสิ่ง มิ่งมลคล ทุกเขตคาม     มีแต่ความ สุขสวัสดิ์ พิพัฒน์เทอญ (รัศมีธรรมส่องทาง)

 

ผ่านไปอีกปีแล้วนะ

ผ่านไปอีกปีแล้วนะ                    ดีใจจังล่ะที่เธอยังยืนข้างฉัน

ปีใหม่ปีที่แล้วที่เรากินเลี้ยงด้วยกัน      ปีใหม่ปีนี้ก็ยังเหมือนอย่างนั้นอยู่ดี

ขอบคุณเธอนะสำหรับความอุ่นใจ        ที่ไม่ว่านานเท่าไหร่ก็ยังมีให้ผู้หญิงคนนี้

สัญญานะว่าจะปีหน้าหรืออีกกี่ปี           ฉันก็จะยืนข้างเธออย่างนี้ด้วยรักจริง (poonyawee)

 

ส่งปีเก่า ต้อนรับ วันปีใหม่

ส่งปีเก่า ต้อนรับ วันปีใหม่     ส่งความสุข ไปให้ กันถ้วนหน้า

ขอปีเก่า ที่ใกล้ จะจากลา     ช่วยพัดพา น้ำตา ที่เอ่อนอง

สวดอ้อนวอน ขอพร จากพระเจ้า    ช่วยปัดเป่า ความเศร้า แสนหม่นหมอง

แสงสว่าง ชี้ทาง ตามครรลอง         ประชาพร้อง เปี่ยมล้น ความปรีดา

ให้ปีใหม่ ที่ใกล้ จะมาถึง                 นำความสุข ลึกซึ้ง ที่ใฝ่หา

ให้คนดี สิ่งดี ผ่านเข้ามา                 สมคำว่า สุขสันต์ ปีใหม่เทอญ (Alpha)

 

ให้ปีนี้ เป็นปี ที่สุขสม

ให้ปีนี้ เป็นปี ที่สุขสม           ทุกทุกคน มีสุข กันท่วนหน้า

รอต้อนรับ ปีใหม่ ที่จะมา     รอเวลา เทียงคืน ตอนรับกัน

ปีเก่าหมด ปีใหม่ ก็เข้ามา    ทุกคนหนา ตั้งตา รอวันนี้

เป็นวันที่ วิเศษ สุดแสนดี     และวันนี้ คือวัน ปีใหม่เอย

ขอให้คน พ้นทุกข์ มีแต่สุข       ไม่สิ้นสุด ความสุข แม้วันไหน

ทำให้เรา เดินทาง ก้าวต่อไป    รอปีใหม่ ปีหน้า ที่มาเยือน (ZAMURAI DEEPER)


หวังว่าตัวอย่างคําอวยพรวันปีใหม่เหล่านี้ คงจะทำให้ใครหลายคนได้นำไปปรับใช้ และขอให้คำอวยพรจงเกิดแก่ผู้อวยพรและผู้รับคำอวยพรตามที่กล่าวกันทุกคน สุดท้ายขอกล่าวคำ “สวัสดีปีใหม่” ล่วงหน้าทุกคน


อ่านต่อเพิ่มเติม

ความคิดเห็นในหัวข้อ "คำอวยพรปีใหม่อย่างเป็นทางการ"

คำอวยพรยอดนิยม