คำมูล

คำมูล หมายถึง คำพื้นฐานที่มีความหมายสมบูรณ์ในตัวเองโดยไม่ได้ประสมกับคำอื่น ซึ่งคำมูลนี้จะเป็นพยางค์เดียว หรือหลายพยางค์ก็ได้ ได้แก่

1. คำมูลพยางค์เดียว

เป็นคำที่ออกเสียงเพียงครั้งเดียว และมีความหมายชัดเจนในตัวเอง  เช่น คำนาม

 • คน ไก่ ข้าว ช้อน พ่อ พี่  ห้อง  วัด   (ไทยแท้)
 • ครีม บุญ กรรม ก๊ก (มาจากภาษาอื่น)

  คำสรรพนาม

 • ฉัน เขา ท่าน สู ตู เอ็ง  (ไทยแท้)
 • คุณ อั๊วะ ลื้อ (มาจากภาษาอื่น)
 • กิน นอน เห็น ยก (ไทยแท้)
 • เดิน เซ็ง โกรธ (มาจากภาษาอื่น)
 • แดง ดำ นิ่ม คด (ไทยแท้)
 • ฟรี เก๋ เพ็ญ (มาจากภาษาอื่น)

คำบุพบท

 • ใน นอก เหนือ ใต้  ใกล้ แก่ ต่อ ด้วย กับ (ไทยแท้)

  คำสันธาน

 • แต่ และ ถ้า จึง หรือ  (ไทยแท้)

 

2. คำมูลหลายพยางค์

เป็นคำที่ออกเสียงตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไป ถ้าแยกพยางค์ออกแต่ละพยางค์จะไม่มีความหมาย หรือมีความหมายเพียงพยางค์ใดพยางค์หนึ่งก็ได้  เช่น

 • คำนาม กระจง ตะไคร้ จิ้งหรีด (ไทยแท้)
 • กุญแจ โซดา กะลาสี (มาจากภาษาอื่น)
 • คำสรรพนาม ดิฉัน กระผม กระหม่อม (ไทยแท้)
 • คำกริยา เขม่น กระหยิ่ม สะดุด ละล่ำละลัก (ไทยแท้)
 • เสวย บรรทม ประสูติ (มาจากภาษาอื่น)
 • คำวิเศษณ์ ตะลีตะลาน ถมึงทึง ทะมัดทะแมง (ไทยแท้)
 • ประเสริฐ จรัส ขจี (มาจากภาษาอื่น)
 • คำอุทาน อุเหม่ โอ้โฮ (ไทยแท้)
 • อนิจจา อพิโธ่ ปัดโธ่ (มาจากภาษาอื่น)

 

เก็งข้อสอบ คำมูล

 1. ข้อใดเป็ฯคำมูลที่เมื่อแยกพยางค์ออกแต่ละพยางค์แล้วจะไม่มีความหมายเลย

ก.มะละกอ      ข.จิ้งหรีด        ค.กางเกง        ง.กระดาษ          จ.กริยา 2. ข้อใดเป็นคำมูล ก.ก๋วยจั๊บ         ข.กิน           ค.กิมจิ           ง.มารดา           จ.ถูกต้องทุกข้อ เฉลย 1. ข   2.จ.    

คำมูล

คอมเมนต์

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม