คําพังเพย หมายถึง?
คําพังเพย หมายถึง?

คําพังเพย หมายถึง?

คำพังเพย หมายถึงอะไร?

คําพังเพย หมายถึง ถ้อยคำที่เป็นสำนวนที่พูดไว้กลาง ๆ เพื่อชวนให้คิด ถ้านำมาใช้ให้เหมาะกับเรื่องที่กำลังพูดกัน จะทำให้เข้าใจเรื่องที่พูดนั้นชัดเจนขึ้น เช่นพูดว่า รถยนต์ตอนที่เบรกเริ่มไม่ดีก็ไม่รีบไปซ่อม พอเบรกแตกไปชนต้นไม้เข้า เลยต้องเสียค่าซ่อมมาก เข้าทำนอง เสียน้อยเสียยาก เสียมากเสียง่าย

 

คำพังเพย คือ คำพูดที่พูดออกมาโดยไม่ได้ตั้งใจว่าจะสอนอะไร แต่เป็นการพูดเชิงเปรียบเทียบว่าสถานการณ์นั้นเป็นอย่างไรมากกว่า แต่ส่วนใหญ่คำพังเพยนี้จะแฝงแง่คิดที่สามารถนำมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันของเราได้

คำพังเพย “เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย” หมายถึง เสียเพียงเล็กน้อยไม่ยอมเสีย ทำให้ต้องเสียมากกว่าเดิม
คำพังเพยในภาษาไทยมีอยู่มาก เช่น หมองูตายเพราะงู, ไม่เห็นน้ำตัดกระบอก ไม่เห็นกระรอกก่งหน้าไม้, กระต่ายตื่นตูม, กิ้งก่าได้ทอง เป็นต้น

 

คำพังเพย มาจากไหน?

คำว่า พังเพย มาจากภาษาจีน จีนกลางออกเสียงว่า ผังผี้. แต้จิ๋วออกเสียงว่า ผั่งโพย. แปลว่า หมายเหตุหรือคำวิจารณ์ที่เขียนอธิบายไว้ข้าง ๆ ข้อความหลัก

 

ตัวอย่างคำพังเพย พร้อมความหมาย

ขว้างงูไม่พ้นคอ หมายถึง สิ่งไม่ดีที่เราพยายามกำจัดมักจะวกกลับมาอีก
ภาษาอังกฤษ: A bad penny always comes back


ปากปราศรัยใส (น้ำใจ) เชือดคอ หมายถึง พูดดีแต่ปาก แต่ใจคิดร้าย
ภาษาอังกฤษ: A honey tongue , a heart of gall

รู้อย่างเป็ด หมายถึง ไม่ควรรู้อะไรหลาย ๆ อย่าง แต่ไม่รู้จริงสักอย่าง
ภาษาอังกฤษ: A jack of all trades is master of none

 

ข้างนอกสุกใส ข้างในเป็นโพรง หมายถึง ข้างนอกอาจจะดูดี มีค่า แต่ข้างในหรือตามความเป็นจริงแล้ว มิได้ดีตามที่เห็น
ภาษาอังกฤษ: All that glitter is not gold

น้ำกลิ้งบนใบบอน หมายถึง ใจโลเล ใจไม่แน่นอน เปลี่ยนไปอยู่เรื่อย ๆ
ภาษาอังกฤษ: A rolling stone gathers no moss

หว่านพืชใดได้ผลอย่างนั้น หมายถึง ทำสิ่งใดย่อมได้สิ่งนั้นตอบสนอง ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว
ภาษาอังกฤษ: As you Sow, So (shall)

น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ หมายถึง อย่าขัดขวางหรือขัดแย้งกับผู้มีอำนาจ เพราะไม่เกิดประโยชน์ใด
ภาษาอังกฤษ: Better bend than break

ปลาใหญ่กินปลาเล็ก หมายถึง ผู้มีอำนาจมากกว่ากดขี่ข่มเหงผู้ที่อ่อนแอกว่า
ภาษาอังกฤษ: Big fish eat little fish

อย่าเห็นขี้ดีกว่าไส้ หมายถึง อย่าเห็นคนอื่นดีกว่าญาติพี่น้องลูกหลานของตน
ภาษาอังกฤษ: Blood is thicker than water

ฝนทั่งให้เป็นเข็ม หมายถึง ความเพียรพยายาม ทำให้ประสบผลสำเร็จ
ภาษาอังกฤษ: Constant dropping wears away the stone

 


ขอขอบคุณข้อมูล


อ่านต่อเพิ่มเติม