บทความน่ารู้

คำทักทายภาษาอาเซียน

คำทักทายภาษาอาเซียน | Wordy Guru

ปัจจุบันประเทศไทยถือว่าได้เปิดเขตการค้าเสรีอาเซียนอย่างสมบูรณ์แล้วเพราะฉนั้นการเรียนรู้ในเรื่องสื่อสารจึงไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป และวันนี้เรามีคำทักทายของประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ชาติอาเซียน ได้แก่ ประเทศบรูไน พม่า กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม มาฝากกัน

บรูไนและมาเลเซีย

           ซาลามัด ดาตัง (หมายเหตุ บรูไนและมาเลเซียใช้ภาษาเดียวกัน) หมายถึง สวัสดี

กัมพูชา

           อรุณซัวซะเดย หมายถึง สวัสดีตอนเช้า            ทิวาซัวซะเดย หมายถึง สวัสดีตอนเที่ยงจนถึงเย็น

อินโดนีเซีย

           เซลามัทปากิ หมายถึง สวัสดีตอนเช้า            เซลามัทซิแอง หมายถึง สวัสดีตอนเที่ยง            เซลามัทซอร์ หมายถึง สวัสดีตอนเย็น            เซลามัทมายัม หมายถึง สวัสดีตอนค่ำ

ลาว

           สะบายดี หมายถึง สวัสดี

พม่า

           มิงกะลาบา หมายถึง สวัสดี

ฟิลิปปินส์

           กูมูสต้า หมายถึง สวัสดี

สิงคโปร์

           หนี ห่าว (ใช้เหมือนจีน เพราะประชากรส่วนใหญ่ในสิงคโปร์เป็นชาวจีน) หมายถึง สวัสดี

ไทย

           สวัสดี  

เวียดนาม

           ซินจ่าว หมายถึง สวัสดี   ทั้งหมดคือคำทักทาย 10 ประเทศในอาเซียน สั้น ๆ เข้าใจง่าย และหวังว่าจะเป็นข้อมูลพื้นฐานที่พอจะสามารถนำไปทักทายเพื่อน ๆ ในประเทศอาเซียนหรือนำไปใช้ในโอกาสอื่นได้อย่างเป็นประโยชน์

คำทักทายภาษาอาเซียน