บทความน่ารู้

การใช้ ร หัน(รร)

การใช้ ร หัน(รร) | Wordy Guru

หลาย ๆ คน อาจจะเคยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการอ่านคำที่มี รร (ร หัน) มาก่อน เช่น คำว่า กรรไกร ขรรค์ เป็นต้น ซึ่งคำพวกนี้จะอ่านยากนิดหน่อยครับ

วันนี้เราจะมาสรุปสั้นๆ การใช้ รร กันครับ เอาละจะได้ไม่เสียเวลามาดูกันเลย

การใช้  ร  หัน  (รร)

รอหัน  (รร)  หมายถึง อักษร ร ที่เรียงซ้อนกันสองตัว และถ้าประสมพยัญชนะจะออกเสียงเป็น อัน แต่ถ้า มีพยัญชนะตัวอื่นมาอยู่หลัง รร (ร หัน) เวลาอ่านเราจะอ่านเสียงพยัญชนะที่เป็นตัวสะกดตามนั้นทันที แต่ถ้า ตัวสะกดที่อยู่ “รร” มีเครื่องหมายทัณฑฆาต ( ์ ) กำกับอยู่ ก็จะอ่านเหมือนเสียงที่มีแต่ รร ดังเดิม

 

 

 

 

 

มีหลักการใช้  ร  หัน  (รร) ดังนี้

๑.  ใช้เมื่อเขียนในคำที่แผลงมาจาก คำว่า  กระ  เช่น   กระโชก  เป็น  กรรโชก

๒.  ใช้เมื่อเขียนในคำแผลงที่มาจากคำว่า  ประ  เช่น  ประทัด เป็น บรรทัด    ประดา  เป็น  บรรดา

๓.  ใช้เมื่อเขียนในคำที่แผลงมาจากคำว่า  คระ  เช่น  คระลอง เป็น  ครรลอง  คระไช  เป็น  ครรไล

๔.  ใช้เมื่อเป็นคำภาษาสันสกฤต  ซึ่งเป็นคำที่แผลงมาจาก  รฺ  (รอเรผะ)  เช่น  กรฺม  เป็น  กรรม  สวรฺค  เป็น  สวรรค์   ธรฺม  เป็น  ธรรม

 

เป็นอย่างไรกันบ้างครับไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับสำหรับการใช้ รร (ร-หัน) เพียงแต่การใช้ รร นั้นจะต้องแยกให้ออก นะครับ ซึ่งสามารถดูตัวเปรียบเทียบได้เลยครับว่าแต่ละคำที่อ่านเป็นอย่างไรครับ ซึ่งถ้าเราสามารถแยกออก แบ่งเป็นกลุ่มๆ ได้ก็จะไม่ยากเลย

การใช้ ร หัน(รร)