ศัพท์สแลง หมวด R

จำนวนทั้งหมด 1 คำ

มีดังรายการต่อไปนี้

ศัพท์สแลง หมวด R
  1. rip

    ความหมาย R.I.P. ย่อมาจาก "Rest In Peace" แปลว่า ขอให้ไปสู่สุคติ

    ตัวอย่างการใช้งาน rip น้องชมพู่