ศัพท์สแลง หมวด ซ

จำนวนทั้งหมด 1 คำ

มีดังรายการต่อไปนี้

ศัพท์สแลง หมวด ซ
  1. แซะ

    ความหมาย แซว, หยอกล้อ

    ตัวอย่างการใช้งาน แซะพี่ก้องเรื่องสาวคนนั้นไปแล้ว