ศัพท์สแลง หมวด ข

จำนวนทั้งหมด 1 คำ

มีดังรายการต่อไปนี้

ศัพท์สแลง หมวด ข
  1. ของมันต้องมี

    ความหมาย สิ่งของที่ต้องมีเพื่อเสริมความคูล ไม่ได้จำเป็นต่อชีวิตในลักษณะขาดไม่ได้

    ตัวอย่างการใช้งาน ก: Nintendo switch เหมาะกับช่วงกักตัวอยู่บ้านมากเลย ข: ของมันต้องมีแล้วหล่ะ