ศัพท์สแลง

คำไทย สแลง หมวด R

คำไทย สแลง หมวด R ตามที่เคยรู้จัก คำไทย มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

รวมคำไทย สแลง หมวด R

คำไทย สแลง หมวด R ตามที่เคยรู้จัก คำไทย มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

  1. rip
    หมายถึง R.I.P. ย่อมาจาก "Rest In Peace" แปลว่า ขอให้ไปสู่สุคติ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "คำไทย สแลง หมวด R"