ศัพท์สแลง

คำไทย สแลง หมวด C

คำไทย สแลง หมวด C ตามที่เคยรู้จัก คำไทย มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

รวมคำไทย สแลง หมวด C

คำไทย สแลง หมวด C ตามที่เคยรู้จัก คำไทย มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

  1. CPTPP
    หมายถึง CPTPP มีชื่อเต็มว่า Comprehensive and Progressive Agreement of Trans-Pacific Partnership คือ ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก ปัจจุบันมีสมาชิก 11 ประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น แคนาดา เม็กซิโก เปรู ชิลี ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ มาเลเซีย บรูไน และเวียดนาม มีเพียง 7 ประเทศที่ให้สัตยาบันเข้าร่วม ได้แก่ เม็กซิโก ญี่ปุ่น นิวซีแลนด์ แคนาดา ออสเตรเลีย และเวียดนาม

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "คำไทย สแลง หมวด C"