คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "rhetorical"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    rhetorical

    แปลว่า เชิงสำนวนโวหาร

    ประเภท ADJ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "rhetorical"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษแปลว่า
rhetorical questionคำถามเชิงสำนวนโวหาร
locutionสำนวน, สำนวนโวหาร
literary styleสำนวนโวหาร
styleสำนวน, ท่วงทำนอง, โวหาร
phraseologyการใช้สำนวนโวหาร
phraseologistคนชอบใช้สำนวนโวหาร, เจ้าโวหาร
phraseโวหาร, สำนวน, คำพังเพย, คำคม
figure of speechการใช้อุปมาอุปมัย, การใช้สำนวนโวหาร, การเปรียบเทียบ, สำนวนที่สละสลวย
figureการใช้อุปมาอุปมัย, ถ้อยคำสำนวนโวหาร, ความเปรียบ

คอมเมนต์

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

เมนูแนะนำที่น่าสนใจ

รวมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องมาให้ค้นหาข้อมูล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ค้นหาบ่อย

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยมในการค้นหาจากเพื่อนๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน