ภาษาไทย

เกี่ยวกับการวัดและชั่งน้ำหนัก

ADJ

ภาษาอังกฤษ metrological

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • เกี่ยวกับการวัดและชั่งน้ำหนัก

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "เกี่ยวกับการวัดและชั่งน้ำหนัก ภาษาอังกฤษ?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"