ภาษาไทย

น่าชมเชย, น่าชื่นชม

ADJ

ภาษาอังกฤษ admiring

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • น่าชมเชย, น่าชื่นชม

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "น่าชมเชย, น่าชื่นชม ภาษาอังกฤษ?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"