ภาษาไทย

ที่อยู่มาดั้งเดิม, ที่อยู่มาตั้งแต่แรก

ADJ

ภาษาอังกฤษ aboriginal

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ที่อยู่มาดั้งเดิม, ที่อยู่มาตั้งแต่แรก

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "ที่อยู่มาดั้งเดิม, ที่อยู่มาตั้งแต่แรก ภาษาอังกฤษ?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"